-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

حمله ی داعش از سال ها قبل تدارک شده بود

نیویورک تایمز - ترجمه: ایرج واحدی پور

رشد این گروه مستقیمأ ارتباط به میراث امریکائی درعراق دارد. زندانهای امریکا در عراق زمین حاصلخیزی برای رهبران جهادی ها بود و دانشگاهی بود که آنها به هواداران خود ایده ئولوژی افراطی را میاموختند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 

اربیل، عراق - زمانی که شورشیان اسلامی هفته گذشته به شهر موصل وحشیانه حمله کردند بانکها را با صدها میلیون دلار پول در آنها غارت کردند و درب زندانها را باز کردند و وسائل نقلیه نظامی را به آتش کشیدند، بعضی از شهروندان به آنها به چشم قاصدان رهائی نگاه کرده و از آنها استقبال کردند و به طرف سربازان عراقی که عقب نشینی میکردند سنگ پرتاب کردند .
فقط دو روز طول کشید تا جنگجویان دولت اسلامی عراق و سوریه، قوانین سخت شریعت اسلامی را که از این به بعد اجرا میشود به اطلاع مردم رساندند و چندین افسر پلیس و کارمند دولت را برای اعدام در نظر گرفتند .
گروه که توانسته بود با چندهزارجنگجو بسادگی موصل را تصرف کند و به حرکت خود را به سمت جنوب ادامه دهد، تعجب بسیاری از عراقی ها و امریکائی ها را موجب شد. ولی این پیروزی ها فی الواقع محصول سالیان طراحی استراتژیک تشکیل دولت بود که گروه آشکارا آنر تبلیغ میکرد .
«بریان فیش من» که یک محقق ضدتروریسم در موسسه «بنیاد آمریکای نو» است میگوید: آنچه که امروزدرعراق شاهد آن هستیم محصول تلاشهای این گروه از زمان تاسیس آن یعنی سال ۲۰۰۶ است .
اکنون که پرزیدنت اوباما برای سد کردن راه پیشرفت این گروه استفاده از حملات هوائی و سایر امکانات نظامی را بررسی میکند بررسی تاریخ این گروه به کمک اسناد خودشان نشان میدهد که اینها درهمانزمان که امریکا حضور خود درامور عراق را کم و نیروهای خود را از آن جا بیرون می کشید، با پشتکارو جدیت سازماندهی خود را گسترش میدادند .
گروه افراطی سنی که به خشونت دراجرای اقداماتش معروف است هدفهای روشنی برای تاسیس یک خلیفه گری به نام دولت مذهبی اسلامی که در مناطق سنی نشین عراق و سوریه حاکمیت میکند دارد. این گروه انتشارات وسیعی دارد و گزارشهای سالیانه منتشرمی کند که درعین حال پیشرفت به سمت هدفها را مستند میکند .
ابوبکر بغدادی که دورانی هم در بازداشت آمریکائی ها بوده است، رهبری گروه را بعهده دارد و خالصانه درجهت هدفهای مذهبی حرکت میکند، ولی عملگرائی کمی درجهت ایجاد وحدت با دیگر گروهها و یا در گرفتن و پس دادن نواحی اشغالی دارد. آقای فیش من استراتژی گروه را با تعبیر حکومت آمیبی توضیح میدهد که دائمأ مناطق تحت کنترل درغرب عراق را به موازات تغیر محل نیروهایشان تغییر میدهند .
در سال ۲۰۰۷ گروه جزوه ای چاپ و پخش کردکه حاوی نظرات این گروه برای عراق بود. در این جزوه از گرایش هائی در جهانی شدن (گلوبالیزاسیون ) ودر قران صحبت میکند که با ارزش های مدرن در دولت های امروزی و منجمله کنترل کامل در منطقه حاکمیت اختلاف دارند. آقای فیش من از این جزوه بعنوان «سند فدرالیسم» نام میبرد که اکنون داعش در حال انجام آن است .
با این دید، مذهب اهمیت بسیار بیشتری از سرویس های اداری دیگر دارد. در این جزوه گفته می شود تلاش برای بهبود شرایط زندگی شهروندان کمتراز شرایط مذهبی آنها اهمیت دارد. و بنا برمحتویات همین جزوه ازمهمترین وظایف گروه همان چیزی است که به دفعات انجام داده است و آن آزاد کردن سنی ها از زندان است .
آقای فیش من میگوید: «اگرشما این گروه را مطالعه کنید این نظرات را می بینید.» «آنها بالاخره شروع به انجام آن کرده اند».
در گزارشهای سالانه جدید که آخرین آن درماه مارچ منتشر شد و چهارصد صفحه است، با دقت لیست اقدامات گروه که موفقیت آمیز بوده و شامل حمله های انتحاری، بمبگذاری دروسائط نقلیه و انفجار انها و ترورها درمیدان جنگ است آورده شده است .
آقای «آلکس بیلگر» یک تحلیلگر موسسه مطالعات جنگ مینویسد: «فرماندهی نظامی داعش درعراق ازاوایل سال ۲۰۱۲ عملیات خودرا در صحنه ملی و کشوری انجام داده و اقدامات گروه بیش ازاینکه تروریستی باشد، با عملکرد نظامی قابل توضیح است».
گرچه شروع کاراین گروه در جنگیدن با آمریکائیها در عراق بود، ولی بعد از پایان اشغال، موفقیت هایش فراموش شد و آمریکائیها آنها را بی اهمیت شمردند. در اواسط سال ۲۰۱۲ که گروه قدرت گرفت و سازمان ملل از برخورد رو به افزایش با غیرنظامی ها گزارش داد، «آنتونی بلینکن» مشاورامنیت ملی به معاون رئیس جمهوری «جو بایدن»، نوشت خشونت در عراق «در پائین ترین سطح خود می باشد».
به نظر میرسید به دلیل پایان دوران اشغال عراق توسط آمریکایی ها، دورنمای کاری این گروه نیز محدود شده است. درهنگام جنگ قومی فرقه ای که درسال ۲۰۰۱ شروع شد اقدامات جهادی های سنی که خیلی خشن و همراه تحمیل قوانین شریعت بود ضدمردمی تلقی شد و به دست جنگجویان قبیله ای که به نیروهای ضدشورش آمریکائی پیوسته بودند شکست هائی را تحمل کردند و مجبوربه عقب نشینی ازغرب عراق به اطراف موصل شدند .
سه سال قبل، زمانیکه جنگ داخلی در اطراف مرز مشترک عراق و سوریه شروع شد این گروه فرصت تازه ای برای رشد پیدا کرد و به گفته آقای فیش من «دولت اسلامی عراق - شام از موصل به سوریه حمله کرد و این خیلی قبل از آن بود که گروه از سوریه به موصل حمله کند».
گروه با ملاحظات دوگانه درحمله به سوریه قدرت گرفت. از یکطرف حمله استراتژیک برای تصرف منابع تسلیحات، چاه های نفت و سیلوها و انبارهای غذائی، و ازطرف دیگر درگیر نشدن طولانی با دشمن که باعث کاهش عملیات اپوزیسیون نشود. درعراق مقاومت حکومت در نواحی که گروه حمله کرد درهم شکست. همچنانکه حمله به موصل شگفتی آوربود این گروه در «راکا» ی سوریه بیش از یکسال است که مواضع خود را تحکیم کرده و از شش ماه قبل در فلوجه در غرب عراق مستقرشده است .
ژنرال «مایکل فلین» یکی از مقامات بالای اطلاعاتی ارتش در شهادتی در کنگره امریکا درماه فوریه گفت: «گروه احتمالأ تلاش خواهد کرد مناطقی را در عراق و سوریه اشغال کند که در سال ۲۰۱۴ قدرت نمائی کرده باشد».
حال که مرکز ثقل عملیات از سوریه به عراق منتقل شده است، منتقدین دولت آمریکا که از عدم تحویل اسلحه به گروه های معتدل اپوزیسیون سوری ناراضی بودند، ادعا میکنند این سیاست دولت اوباما رشد افراطیون را تسهیل کرده است .
خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا که موافق مسلح کردن اپوزیسیون سوریه بود در جلسه ای که بوسیله شورای روابط خارجی برگزارشده بود گفت: «این دیگر مسئله سوریه نیست و من هیچوقت قبول نداشتم که مسئله سوریه باشد. این افراطیگری مسئله آن ناحیه است. من بهرحال نمیتوانستم پیش بینی کنم داعش تا چه حد میتواند شهرهای عراق را تصرف کند و برای تاسیس حکومتی اسلامی همه مرزها را درنوردد».
یک مقام ضد تروریستی آمریکائی روزجمعه گفت: «این گروه ازیک استراتژی ناحیه ای بهره میگیرد که سوریه و عراق را دو میدان جنگ قابل تعویض میداند و متناسب با هدف های نظامی منابع نیروی انسانی را جابجا میکند».
رشد این گروه مستقیمأ ارتباط به میراث امریکائی درعراق دارد. زندانهای امریکا در عراق زمین حاصلخیزی برای رهبران جهادی ها بود و دانشگاهی بود که آنها به هواداران خود ایده ئولوژی افراطی را میاموختند. رهبر این گروه آقای بغدادی که گویا دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاهی در بغداد دارد، به سوریه نقل مکان کرده و مقامات آمریکائی ده میلیون دلار برای کمک به یافتن او جایزه تعین کرده اند .
اوایل امسال گروه بعد ازآنکه ایمن الظواهری رهبر القاعده از آنها خواست که نیروهای خودرا به عراق بکشند و امورسوریه را به القاعده سوریه که جبهه النصره نام دارد واگذارند وآنها سرپیچی کردند، از القاعده کنار گذاشته شد. این جدائی به رقابت شدید دوگروه در مورد تصرف و تصاحب منابع و بسط همکاری داعش با دیگر گروه های جهادی بین المللی منجر شد.
شاید بهترین نشانه اینکه گروه این روزها خود را چگونه می بیند و ارزیابی میکند، در ویدیوی تبلیغاتی اخیر انها بنام «قدرت نمائی شمشیرها» قابل بررسی باشد.
این ویدیوی یک ساعته که بوضوح برای تبلیغ خشونت بیحد و بت سازی از جنگنده گان گروه ساخته شده، کار آنها را که دو هدف را تعقیب میکنند نشان میدهد. یکی پایه ریزی یک حکومت اسلامی و دوم سلاخی دشمنان که عمدأ نیروهای امنیتی عراقی و شیعیان را در بر میگیرد .
در بعضی از صحنه ها جنگجویان عرب از اکناف جهان عرب را که ریش گذاشته و مسلح هستند نشان میدهد که وطن خود را نفی و گذرنامه های خود را پاره میکنند. در صحنه های دیگر آنها را درحال موعظه در مساجد نشان میدهد که از حاضرین میخواهند سوگند وفاداری به آقای بغدادی بخورند. در صحنه دیگری بر حمله تاکید میشود. جنگجویان در حال حرکت در ماشین ها، به مردانی که ادعا میشود از ارتش عراق هستند شلیک میکنند. درمواردی آنها را قبل از بستن و اعدام کردن در مزارع شکار میکنند .
گروه، استراتژی های متفاوتی را به سوریه و عراق تخصیص داده است. در سوریه تمرکز بطورعمده بر تصرف مناطقی است که بوسیله گروههای دیگر از دولت گرفته شده ولی کنترل کامل بر آنها اعمال نشده است. درعراق از نارضایتی وسیع سنی ها از دولت به نخست وزیری نوری المالکی استفاده شده که با دیگر گروههای سنی مثل گروه تحت فرماندهی افسران بعثی دوره صدام وحدت حاصل شود .
گرچه گروه های زیادی منجمله بعثی ها و دیگر شبه نظامیان قبیله ای ظاهرأ به خاطر دشمن مشترک با داعش وحدت کرده اند، ولی سازمان دهی و منابع دراختیار این گروه هم به جذب آنها کمک کرده و ممکن است وحدت پایدارتری را ایجاد کند و اعمال مجدد کنترل از طرف المالکی را مشکل ترکند .
حسن ابوهانیه یک اردنی متخصص گروه های اسلامی میگوید: «چیزی که خیلی خطرناک به نظر میرسد این است که همه این گروهها هدف مشترکی دارند». داعش توانسته از نارضایتی سنی ها بهره برداری و جنگ علیه شیعیان را پایه ریزی کند.

منبع: نیویورک تایمز
By :Tim Arango , Kareen Fahim and Ben Hubbard