-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۱, یکشنبه

استاد سیاف ماهرانه بازی کرد.

 امریکا حداقل به دو «مرجع تقلید» سنی مذهب نیاز دارد. یکی درقطب غیر مسئول (ملاعمر افراطی) و دیگر در کمپ «دوستان» دولتی که از راه «مشروع» روی صحنه حضور دارد: ( استاد سیاف)


 استاد سیاف، ماهرانه بازی کرد. دردو نقش، بدون باخت ظاهر شده است. میان دکترعبدالله ودکترغنی پُل زده است وعامل برقراری این پل، غیر خودش کس دیگری هم نخواهد بود. وقتی پُل بیفتد، افغانستان یک پارچه هم وجود نخواهد داشت.  او ازجایگاه خود به حیث مفتی اعظم در آشفته بازار سیاستگری ومبارزه ی قدرت، آگاه است. حضرت صبغت الله مجددی، امروز یا فردا داعی اجل را لبیک می گوید ومسئولیت فتوا واستخاره به دوش سیاف می افتد. امریکا، رهبران جنگی جمیعت اسلامی را به تدریج از رده خارج می کند و هیچگاه بحث خروج از افغانستان، مسأله ای که گاه داغ مطرح شده وگاه فروکش می کند؛ حقیقت قضیه ی افغانستان نیست. حرکت دپلوماسی امریکا ودنیای غرب درحد فوق تصور پیچیده است. سیاف بدون چراغ سبز از متحدان بین المللی، یک گام به سوی گرداب هیجانات کنونی برنمی دارد.
قدرت های بزرگ رو به توسعه، مانند چین و روسیه رقبای جدی سی یا پنجاه سال بعد دربرابر امریکا هستند که نظارت بر چرخه ی تولید وثروت آنان به مقابله ی راهبری در حوزه های پیرامون شان مرتبط است. پروژه ی جهانی بسیار سرعت دارد و همین اکنون همگرایی بین روسیه، چین وایران که دریکی دو دهه بعد ممکن است هژمونی امریکا را آماج بگیرند، درحال شکل گیری است. امریکا هرگز رضا نخواهد داد که آسیا و به خصوص حوزه ی آسیا به خصوص افغانستان را به حیث میدانگاه فتح ایران وچین و روسیه رها کرده و برود. افغانستان تازه به مرکز یک «جهاد» دیگر تبدیل می شود. تازه پایگاه های راهبردی امریکا در چهار گوشه ی این سنگر کوهستانی به مرحله ی بهره برداری رسیده است. رهبران طالبان ازبرکت دپلوماسی کودکانه ی تیم حاکم به رهبری کرزی از زندان رها شده و مذاکره ی بین امریکا و طالبان به همیاری پاکستان و میزبانی امیر قطر نیز درین مدت ادامه داشته است.

امریکا به سیاف بیشتر ازآن نیازمند است که سیاف به حمایت بیرونی آنها. سیاف از نظر قرائت وتفاسیر دینی جنگ و خون، برای طالبان، وهر نیروی خاطی داخلی وخارجی، یک خطر جدی است. برای کنترول افغانستان، به یک «مرجع تقلید» سنی مذهب، که محدثی بی تغییر وعرب گرایی شهیر حساب می شود؛ نیاز حیاتی دارد. تاریخ پنهان و آشکار «جهاد» به صراحت وغیرقابل انکار اثبات می کند واثبات کرده است که هیچ رهبر جهادی ازهمان آوان جهاد وسیاست، از چترحمایتی پاکستان وامریکا بیرون نبوده اند وبعد ازین نیز طبق همان پالیسی های راهبردی مدیریت می شوند؛ هرکه پا کج نهد، هیولایی جایگزین به نام طالب، حاضر وآماده است که همه را تحت شعار «مجاهدین امارت اسلامی» بلع کند و درنقش های آینده به هرشکلی که لازم افتد، اجرای مأموریت کند. 
متأسفانه همه ( هرکس به توانش) سعی دارد این حقیقت را حقیقت مسخ و معطوف به گذشته نشان دهد واز کنارش رد شود.