-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۴, چهارشنبه

نگاه های نگران مسکو به مرز جنوبی

مسكو در حال اتخاذ سياست جديد در آسياى ميانه و افغانستان است .
عبدالحی «خراسانی»

مجله diplomat در مقاله ء تحت عنوان "Moscow's afghan endgame به قلم Richard weitz موقعيت مسكو و دشوارى هاى بوجود آمده بين كرملين و جهان غرب را تحليل و بررسى نموده و پيش بينى كرده است كه ممكن است افغانستان پايان بازى مسكوبا غرب باشد .

مقاله به دشوارى هاى روابط مسكو و غرب در سوريه ، اوكرائين ، ازبكستان و ايران اشاره نموده نتيجه مى گيرد كه روسيه در آسياى ميانه و پيمان شانگهاى بدنبال استراتيژى جديد است .

در اين مقاله نگرانى هاى جدى مسكو از خروج سربازان ناتو از افغانستان ، مسله قاچاق مواد مخدر و امكان پيش روى طالبان به شمال افغانستان مورد توجه جدى قرار گرفته است .
مقاله مى افزايد در صورت بيرون رفتن كامل نيروهاى ناتو از افغانستان ممكن است مسكو براى جلوگيرى از حملات طالبان به كشور هاى آسياى ميانه استراتيژى تقويت شمال افغانستان را براى مقابله با طالبان را در پيش بگيرد .
نويسنده مى افزايد كه حمايت آقاى كرزى از اقدام مسكو در إلحاق كريمه به خاك روسيه مناسبات بين كابل و مسكو را گرم تر نمود.
همچنان مسكو با وصف آن كه به مناسبات بهتر با رئيس جمهور آينده مى انديشد از چالش به وجود آمده در انتخابات افغانستان نگران است .