-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ تیر ۴, چهارشنبه

حامدکرزی؛ رئیس جمهور «یک شبکه ی غیر رسمی»

مقاله ی منتشره درمجله ی اتلانتیک چاپ امریکا
برگرفته از صفحه ی رادیو آزادی

در جریان 12 سال که گذشت حامد کرزی برای ادارهء یک کشور از هم متلاشی شده، بالای تعدادی از افراد کار آزموده و قابل اعتماد تکیه کرده است. به نوشتهء مجلهء اتلانتیک چاپ امریکا، یک دانشمند مهربان، یک جنرال بیباک و یک جاسوس مانند سایه جزء حلقه داخلی حامدکرزی بوده اند.
حامد کرزی که قدرت را در افغانستان به دفترش متمرکز ساخته است، اکثراً به نفع یک شبکهء غیر رسمی که خود آن را در سرتاسرافغانستان به وجود آورد، از کنار نهادهای دولتی عبور کرده است.
حامدکرزی که اکثراً به دیوارهای ضخیم ارگ ریاست جمهوری در کابل محدود شده است، به کمک همین افراد، طرز تفکر متنوع  و گذشته آن ها افغانستانی را شکل داد که از خود به میراث می گذارد.
در بخش سیاست های بزرگ، حامد کرزی به مشاور امنیت ملی اش رنگین دادفرسپنتا و عمر داووزی که برای مدت مدید رییس دفترش بود، رجوع کرده است.
به نوشتهء مجلهء اتلانتیک رنگین دادفر سپنتا یک دانشمند مهربان  و به گفتهء خودش با گذشتهء انقلابیست که محافظه کاری مذهبی واجتماعیش با ارزش های سوسیال دموکراسی و سکولاریزم در تصادم قرار دارد.
رنگین دادفرسپنتا به مجلهء اتلانتیک گفته است که زنده گیش اکنون یک بیان مغایر یا ضد و نقیض است. وی اکثراً در حلقات شخصی و اکادمیک از پالیسی های حکومت انتقاد می کند و تا هنوز هم تحت نام مستعار برای روزنامه های داخلی می نویسد.
عمر داوود زی 56 ساله که ماستری اش را در مطالعات انکشافی از پوهنتون اکسفورد گرفته است و با عقاید محافظه کارانهء حزب اسلامی پیوند دارد، به حیث رابط  رییس جمهور کرزی با تعدادی زیاد از افراد متنفذ و جنگسالاران در تامین ثبات و امنیت انتخابات سال 2009 میلادی نقش داشت و در سال 2011  در یک تلاش ناکام برای مصالحه با طالبان حامد کرزی اورا به حیث سفیر در اسلام آباد مقرر کرد.
به نوشتهء مجلهء اتلانتیک، تا سال 2011  میلادی احمدولی، برادراندر جوان حامد کرزی و یک نسل از رهبران جوان، اما قوی در تامین قدرت کرزی در جنوب پر آشوب نقش داشتند. بعد از کشته شدن احمدولی کرزی این مسوولیت نخست به اسدالله خالد که زمانی والی کندهار بود و بعد هم به جنرال جوان 35 ساله عبدالرازق اچکزی قوماندان امنیهء کندهار انتقال یافت که بیشتر به خاطر شیوه های ظالمانه با طالبان و سایر رقبایش به حیث یک قدرت منطقوی شناخته می شود.
مجلهء اتلانتیک می نویسد، اما در بین همهء این افراد، در جریان همهء این مدت 12 سال، ابراهیم سپین زاده یا انجنیر ابراهیم  یک شخص غیرقابل تعویض بوده است. حرف های انجنیر ابراهیم بیش از هرکس دیگر در افغانستان وزن دارد. دوستی انجنیر ابراهیم با حامد کرزی به دههء قبل، به روز های بعد از یازدهم سپتامبر بر می گردد که هیچکس حتی برادران و اعضای فامیل کرزی با وی نزدیک نبودند. وی که معاون شورای امنیت ملی افغانستان است، هرگز در جلسات اشتراک نمی کند. انجنیر ابراهیم بالای چند تن محدود بطور خاص بالای محمد ضیا صالحی اتکا دارد.
به نوشتهء مجلهء اتلانتیک، گرچه روی کاغذ انجنیر ابراهیم معاون شورای امنیت ملی افغانستان است، اما در حقیقت وی سایه کرزی و خیلی بیشتر از آن بود. استعداد انجنیر ابراهیم در آنست که از انظار دور باقی بماند.  
مجلهء اتلانتیک می نویسد، در حالیکه موعد ریاست جمهوری حامد کرزی به پایان آن نزدیک شده است، همهء این افراد در حالت مانور برای زنده گی بعد حامدکرزی اند. رنگین سپنتا و ابراهیم سپین زاده در شکل گیری انتخابات سال 2014  کمک کردند. رنگین دادفر سپنتا از قیوم کرزی برادر رییس جمهور حمایت کرد که به نفع زلمی رسول از نامزدیش گذشت. انجنیر ابراهیم از زلمی رسول حمایت کرد.
مجلهء اتلانتیک می نویسد، عبدالله عبدالله گفته است که اگر برنده شود، به گمان اغلب که عمرداوود زی را در پست وزارت داخله حفظ خواهد کرد.
به نوشتهء مجلهء اتلانتیک، جنرال عبدالرازق که یکی از جوانترین مردان قوی حامد کرزی در جنوب افغانستان به شمار می آید و در دههء که گذشت نظامیان امریکایی اورا تقویت کرده اند، واقیعتی است که رهبر آیندهء افغانستان، بدون در نظرداشت اینکه کی خواهد بود، باید با آن مقابل شود.