-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ خرداد ۱۴, چهارشنبه

پاسخ کلاسیک امریکا به نو سازی جنجال «دیورند»

آب سرد دپلوماسی امریکایی بر آتش بهانه گیری های «تیم ویژه» در ارگ
سفیرامریکا گفت: حملات پاکستان به افغانستان مشکل امنیتی دو کشور است و امریکا از کسی جانبداری نمی کند!
تنش بین افغانستان وپاکستان همان داستان قدیمی است که گه برزبان می آید وگاه در لفاف «مداخلات پاکستان» و عبور خرابکاران از آنسوی «دیورند» به این سو، عنوان می شود. این اتهامی است که دولت افغانستان از آن به حیث یک نقطه ی اتکا برای سرپوش گذاشتن روی بحران درونی وشکست دپلوماسی با امریکا تکیه می کند. بحث عبور خرابکاران از پاکستان تاریخچه ی قریب چهل ساله دارد. دولت کابل سعی دارد از شعارهای سوخته دربازی های جدید استفاده کند وگه گاه به امریکا هم زخمی می زند که چرا شما خاموشید! حاضر به مشخص کردن خطوط مرز با پاکستان هم نیستند. امریکاییان همان جوابی را به کرزی می دهند که به داوود خان داده بودند؛ بدین شرح:
 سفیر ايالات متحدۀ امریکا مقیم کابل ميگويد که موضوع حملات راکتى پاکستان بر افغانستان، باید از طریق مقامات ارشد امنیتی و ديپلماتيکى دو کشور حل گردد.
به گزارش پژواک، جیمز کنینگهم در نشست خبری در کابل گفت که اين حملات، یک مشکل امنیتی بين دو کشور بوده و امريکا از هيچ طرف، جانبدارى نمى کند.
سفير امريکا افزود: "ما معلومات دقیق در مورد حمله نداریم؛ اما کوشش می کنیم که درين مورد گفتگوی دو جانبه بين دو کشور همسايه صورت بگیرد."
وى علاوه کرد که آنها نیز گفتگوها با هردو کشور داشته و پس از این نیز تلاش میکنند که به گفتگوهای دو جانبۀ خویش و پیدا کردن راه حل بین دو کشور ادامه بدهند.
اين درحالى است که وزارت امور خارجۀ افغانستان، امريکا را متهم به خاموشى درخصوص حملات راکتى و هوايى پاکستان براين سوى خط ديورند، نموده و اين خاموشى را خلاف تعهدات پيمان استراتيژيک خوانده است.
در اعلاميه اى که از سوى وزارت امور خارجه به نشر رسيده، آمده است که افغانستان يادداشت رسمى  را به سفارت امريکا مقيم کابل در مورد حملات راکتى و هوايى پاکستان بر ولايت کنر، ارسال کرده است.
 دربخشى از متن يادداشت گفته شده که ازچندسال بدينسو، حملات موشکى از خاک پاکستان بر افغانستان جريان دارد که منجربه وارد شدن خسارات جانى و مالى، بر مردم شده است.
دريادداشت درج است که اين عمل، در واقع نقض صريح حاکميت ملى و تجاوز آشکار برقلمرو افغانستان محسوب ميگردد؛ ازآنجايى که امريکا به مثابه دوست و همپيمان استراتيژيک افغانستان متعهد به تامين امنيت وهمکارى هاى دفاعى با دولت افغانستان است، لازم است تا دراين راستا ازموقف برحق دولت افغانستان که همانا دفاع وحراست از حريم خويش دربرابر تجاوز بيرونى است، حمايت وپيشتبانى نمايد.
در يادداشت تصريح شده است که در بخش نهم مادۀ سوم پيمان استراتيژيک(تامين امنيت درازمدت)؛ امريکا تاکيد گرديده که هرنوع تجاوز بيرونى عليه افغانستان را موجب نگرانى شديد خود مى پندارد و درصورت وقوع چنين رويدادها، افغانستان وامريکا بايد هرچه زودتر درمشورت باهم، پاسخ مناسبى را به شمول اقدامات سياسى، ديپلماتيکى، اقتصادى و نظامى به توافق هردوطرف و مطابق به احکام قوانين اساسى شان، طرح و تطبيق کنند.
اما سفير امريکا درين رابطه گفت: "این سند نمیگه که امريکا در کدام حملات شرکت کنه؛ این سند میگه که ثبات افغانستان یک مسئله بسیار مهم است و ما تلاش میکنیم که درافغانستان ثبات و آرامی بیاید."
وزارت خارجه ميگويد که براساس همين ماده پيمان استراتيژيک، ايجاب مينمايد که امريکا و افغانستان به اتخاذ اقدامات و تدابيرمشترک جهت دفع و طرد همچو حملات مبادرت ورزند؛ بناءً جانب افغانستان توقع دارد که حکومت امريکا ازچگونگى اقدامات دفاعى خويش به جانب افغانستان، دراسرع وقت معلومات ارائه نمايد.