-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

ايران: اعدام جمعي دست كم 11زنداني در زندان قزل حصار كرج

مريم رجوي: سكوت و بي عملي جامعه جهاني در مقابل اين جنايتها شرم بشريت معاصر است.

صبح روز دوشنبه 27 مرداد، دژخيمان خامنه اي، ولي فقيه رژيم آخوندي؛ دست كم 11 زنداني را در زندان قزل‌حصار كرج به طور جمعي حلق آويز كردند. برخي گزارشها از اعدام شمار بيشتري از زندانيان خبر مي دهد. اسامي چهار تن از اعدام شدگان عبارتند از: حامد ربيعي، ميلاد ربيعي ،ابراهيم و منصور.
بعد از ظهر روز يكشنبه تعداد زيادي از زندانيان بند 2 قزل حصار به دنبال انتقال همبندانشان براي اجراي حكم اعدام، دست به اعتراض زده و با زندانبانان درگير شدند. مزدوران گارد ويژه زندان به سرعت به روي زندانيان آتش گشوده و با شليك مستقيم،  شمار زيادي از آنان را كشته و مجروح كردند. اولين گزارشها حاكي از كشته شدن دست كم پنج زنداني است. بندهاي 2 و 3 زندان قزل حصار كه محل نگهداري زندانيان محكوم به اعدام است، هم اكنون در محاصره نيروهاي گارد ويژه زندان است.
همزمان نيروهاي سركوبگر، خانواده هاي زندانيان را كه در مقابل زندان تجمع كرده بودند، و به كشتار فرزندانشان اعتراض داشتند، مورد حمله قرار دادند و با استفاده از خودروهاي آب پاش و شليك تير هوايي سعي در پراكنده ساختن آنان داشتند.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، اعدام جمعي و خودسرانه زندانيان و آتش گشودن به روي زندانيان بيدفاع را از يك سو نشانگر اوج سبعيت فاشيسم ديني حاكم بر ايران و از سوي ديگر نشاندهنده شكنندگي و آسيب پذيري آن توصيف كرد. وي گفت: آخوندهاي جنايتكار با شكنجه و اعدام و با ايجاد جو رعب و وحشت تلاش مي‌كنند، از بالاگرفتن خيزشهاي مردمي جلوگيري كنند.
خانم رجوي با تأكيد بر اينكه سكوت جامعه بين المللي در مقابل اين جنايتها وجدان بشريت معاصر را جريحه دار كرده است، شوراي امنيت و دبيركل ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا و عموم ارگانها و مراجع حقوق بشري را به محكوميت قاطع اين جنايات فراخواند.
وي تأكيد كرد: ادامه و گسترش روابط اقتصادي با رژيم آخوندي بايد به توقف اعدامها و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مشروط شود. رجوي افزود: چشم پوشيدن بر نقض حقوق بشر به بهانه مذاكرات اتمي نتيجه يي جز تشويق حكام ايران به جنايات 
بيشتر و ادامه نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد در باره پروژه هاي اتمي نداشته و نخواهد داشت.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27مرداد 1393 (18 اوت 2014)