-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

900 کشته درهلمند

واشنگتن پست

رادیو آزادی: روزنامهء واشنگتن پست در یک مطلب به افزایش حملات طالبان توجه کرده است.
نویسندهء مطلب با اشاره به درگیری ها در ولسوالی سنگین هلمند نوشته است، در ماه جون گذشته صدها طالب شب هنگام بالای ساروان قلعه حمله کردند و از طریق خانه های مردم پوسته های پولیس و اردو را هدف حمله قرار دادند.
به نوشتهء روزنامه، این اولین حملهء گروهی طالبان بالای پوسته های نیروهای افغان در جنوب شرق افغانستان بود.
واشنگتن پست نوشته است، افزایش حملات مرگبار نشانهء از نیرومند شدن طالبان است.
در ادامه گفته شده که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سبب بلند رفتن روحیهء طالبان شده است.
روزنامه می نویسد، درگیری های ولسوالی سنگین یک آزمون در برابر نیروهای افغان است.
به نوشتهء روزنامه، این درگیری ها مشخص می سازد که آیا این نیروها می توانند پس از پایان امسال که تمام نیروهای جنگی جامعهء جهانی افغانستان را ترک می کنند، افغان ها امنیت کشور شان را تامین کنند.
واشنگتن پست نوشته است، ولسوالی سنگین هلمند نزد طالبان و حکومت افغانستان اهمیت ستراتیژیک دارد.
به نوشتهء روزنامه، این منطقهء است که برای نخستین بار در سال 2006 نیروهای بریتانیایی تلاش کردند امنیت اش را تامین کنند، اما به باور نویسنده این نیروها موفق نشدند.
در ادامه گفته شده، سپس در سال 2010 نیروهای بحری امریکا در منطقه جابجا شدند.
به نوشتهء روزنامه، در درگیری های شدید این نیروها و طالبان در سال های 2010 و 2011 پنجاه تن از این سربازان کشته شدند.
روزنامه نوشته است، این زیادترین تلفاتی است که به نیروهای امریکایی در منطقه وارد شده بود.
روزنامه می نویسد، در درگیری با طالبان به نیروهای افغان نیز که از ماه می به این سو مسوولیت های امنیتی را به عهده گرفته اند، تلفات زیاد وارد شده است.
روزنامه به نقل از محمد نعیم بلوچ، والی هلمند نوشته که در نتیجهء درگیری های اخیر به شمول نظامیان و غیرنظامیان حدود 900 تن کشته شده اند.
واشنگتن پست از گارت لنگلی، یک سخنگوی نیروهای ناتو نقل قول کرده که گفته است، در حال حاضر نیروهای امریکایی به عنوان مشاوران وظیفه اجرا می کنند.
به گفتهء او، هیچ مشاور نظامی خارجی و یا سرباز در میدان جنگ در ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان فعالیت نمی کنند.