-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

تلاش برای جلوگیری از فرار رئیس جمهور

واحد های بزرگی درشمال درحال سازماندهی است و تلاش برای ترور جنرال بابه جان شدت یافته است. گفته شده که جنرال بابه جان قصد دارد درشمال، «جنگ خلق» را رهبری کند.


خبر های عجیبی میرسد که ده ها هزار تن از هواداران ستاد «اصلاحات وهمگرایی» درکابل و حومه ی پایتخت به انواع اسلحه و موشک مجهز شده و به دسته های نظامی منظم تقسیم شده اند. 
یک منبع موثق غیر رسمی به «گزارشنامه افغانستان» اظهار داشت فشار و تشنج در داخل ستاد اصلاحات وهمگرایی نیز درحال افزایش است و دسته های فشار که عموماً ضد مصالحه و سازش اند، آماده گی می گیرند که به محض اعلام نتایج ریاست جمهوری به نفع دکتر اشرف غنی احمد زی، حملات خود را از چندین جهت از داخل پایتخت و حومه ی آن به سوی کاخ ریاست جمهوری آغاز کنند.
منبع می گوید که این مسأله یک مبحث تبلیغاتی نیست و یک واقعیت زنده و غیرقابل اغماض در شرایط کنونی است. همزمان، منابعی غیررسمی اطلاع داده اند که حامد کرزی و حلقه ی خاص سعی دارند به زود ترین فرصت ممکن از ارگ خارج شوند. کریم خرم لحظه به لحظه اوضاع را به رئیس جمهور گزارش می کند.
هیچ کس نمی داند منابع اصلی گزارش های دریافتی کرم خرم درکجاست.
مراجع مخالف ارگ می گویند که مشاوران نزدیک به کرزی گفته اند که وی باید قبل از اعلام کاندید برنده، به مکان نا معلومی منتقل شود. رئیس جمهور گفته است که قدرت را به دادگاه عالی به ریاست سلام «عظیمی» واگذار می کند و خودش حاضر به کناره گیری کامل از قدرت است. امریکایی ها و نیروهای مخالف ارگ درصدد جلوگیری از برنامه ی فرار آقای کرزی به خارج از کاخ ریاست جمهوری اند. اوضاع به وضوح بیانگر وضعیتی است که هرگاه آقای کرزی به سرنوشت دکتر نجیب الله گرفتار شود؛ هیچ تأسفی از سوی متحدان بین المللی ابراز نخواهد شد.
سوال اساسی این است که رئیس جمهور کجا می خواهد فرار کند؟
گویا شرایط به گونه ای است که پس از 22 سال از فرار ناکام دکترنجیب الله، درآخرین روزهای ماه ثور 1371 خورشیدی، باردیگر تاریخ کرشمه ی غمبار خود را مکرر می کند. 
منبع خاص درتماس با گزارش نامه افغانستان می گویند که وضعیت مرموز و ترسناکی درفضای شهر حاکم است و رهبرانی که خود را  جنبش ضد تقلب می خوانند، حلقه ی خاص درارگ به خصوص شخص رئیس جمهور را مسئول اصلی بی ثباتی اوضاع و فساد انتخاباتی نشانی کرده اند. امریکایی ها درظاهر امر موقعیت مشخصی از خود نشان نداده و به تماس های دپلوماتیک اکتفا می کنند. منبع می گوید که وضع درشهر و حوالی آن به ظاهر آرام است اما دسته های گسترده ی نظامی مرکب از جوانان، منتظر قومانده حرکت به سوی اهداف تعیین شده اند.
این منبع می افزاید که معلوم نیست چه وضعی پیش خواهد آمد؛ اما رهبران اصلاحات وهمگرایی پای یک سوگند سرِی و تازه برای دفاع از چیزی که مشروعیت انتخاباتی عنوان می شود، تاکید کرده اند. جزئیات درون جلسات هنوز روشن نیست؛ اما گروه های فشار که بیشتر بر تشکیلات سیاسی و نظامی عطا محمد نور مرتبط هستند؛ گفته اند که اگر درین فرصت، مسامحه ، خیانت یا معامله ای صورت بگیرد؛ فاجعه ی سرکوب جنبش امیرحبیب الله خان کلکانی در دهه ی سوم قرن بیستم باردیگر تکرار خواهد شد.
اطلاع دیگری از کانال وابسته به گروهی که از گرفتن اسم خود خود داری می کند حاکی است که در پهندشت شمالی، حرکت های گسترده ای به نام رستاخیز حبیب الله کلکانی درحال شکل گیری است. معلوم نیست رهبری چنین حرکتی در دست چه کسانی است؛ با این حال این گروه، تاریخ تولد ورستاخیز خود را از همان روزی می گیرد که رهبران کوهدامن به رهبری امیرحیبب الله خان مشهور به فرزند محمدامین خان مشهور به «سقاو»، به دستور نادرشاه و حرکت دسته جات قبایل مرزی برخلاف قول وپیمان زبانی و مُهر درحاشیه قرآن مجید، درعقب دروازه شمالی ارگ اعدام شده و پیکر های شان برای چند روز در چمن حضور کابل برای «عبرت عام» از ریسمان آویزان شده بود. درگزارش آمده است که رهبران «دولتی» اصلاحات وهمگرایی مخالف این گروه اند. برخی افراد این گروه، برکشتن کسانی که آن ها را «خواجه بابو» های شمالی خطاب می کنند؛ اصرار می ورزند. معلوم نیست در فهرست آن ها چه کسانی به نام «خواجه بابو» نشانی شده اند. 

تا کنون گزارش هایی در مورد ارتباط این گروه با دسته جات اصلاحات و همگرایی و جود ندارد؛ حضور این گروه درصف گروه های انتظار، درکابل کاملن مشهود است. از آنسوی سالنگ ها وضعیت دیگری گزارش می شود که براساس آن، دست های موهوم قصد دارند گروه های مسلح طالبان پاکستانی وافغان را از مسیر فاریاب بر مراکز شهری به سوی مزارشریف نفوذ بدهند. گزارش تازه حاکی است که قوماندانی پلیس حوزه شمال نسبت به خیانت برخی حلقات ساکن درارگ به هدف حمایه از طالبان و زمینه سازی برای هجوم آنان بر بسترهای شهری فاریاب و پس از آن، مزارشریف و دیگر ولایات، به شدت عصبانی اند. گزارش هایی هم از تلاش برخی گروه ها برای ترور جنرال بابه جان نیز واصل شده است. درتحلیل دسته جات وابسته به ارگ، جنرال بابه جان  درصدد است تا با سازماندهی کارزار «جنگ خلق» نمایش تازه ای از عصر کلکانی ها را در شمال افغانستان زنده کند.