-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

اوهامِ آیت الله کابل نشین

نوشته از هادی «مهران»

آیت الله محسنی در تلویزیون تمدن صحبت می‌کند و می‌گوید که غرب جهنم زنان است و تمدن غربی زن را به برده‌گی جنسی کشانیده است. او تاکید می‌کند که فریب شعارهای آزادی زنان و حقوق بشر را که غرب تبلیغ می‌کند نخورید. چند ساعت قبل از صحبت آقای محسنی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارشی را از علل و عوامل صنعت بچه بازی و رشد چشم‌گیر این صنعت در افغانستان ارائه کرد که از آن به عنوان تهدید جدی برای سلامتی و امنیت جامعه یاد شده است. متاسفانه از میزان و نحو مصرف صنعت قاچاقاق روسپی‌گری در افغانستان هیچ گونه آمار و ارقام وجود ندارد اما نمادهای رفتاری که در خیابانها و شبکه های مناسبات اجتماعی قابل دید می‌باشند، چنان می نمایند که این صنعت به شدت در حال گسترش است و عوارض‌های بهداشتی ناشی از آن نیز تهدید بسیار جدی علیه امنیت و سلامتی جامعه دانسته می‌شود.
آقای محسنی چرا از صنعت بی رویه روسپی‌گری در افغانستان نمی‌گوید که یک بخشی از کارگزاران این صنعت دختران زیر سن می باشند. آقای محسنی چرا از محرومیت جنسی در افغانستان نمی‌گوید که فرایند آن به استفاده جنسی از بچه‌ها منجر می‌گردد؟ تمدن غربی حداقل افتخار این شرافت را در پیشانی خود دارد که در بسیاری از حوزه‌های مصرف آن، هیچ زنی برای به دست آوردن نان و سرپناه مجبور به تن فروشی نمی‌گردد. من در گذر چهارده سال زندگی ام در سوئد با هیچ موردی بر نخوردم که یک زن برای فرار از گرسنگی و دست رسی به سرپناه مجبور به تن فروشی شده باشد. صرف نظراز آدم‌ها در سوئد، سگ‌های سوئدی زندگی بسیار امن و شرافتمندانه تر از مردم افغانستان دارد.