-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

حکومت کابل درصدد جاسوسی از خبرنگار نیویورک تایمز

نویسنده: رود نوردلاند
منبع: روزنامه ی نیویورک تایمز
برگردان: پامیر «مأمون»


یک مقام ارشد دادستانی افغانستان به روز چهارشنبه امر تعبید یک خبرنگار نیویارک تایمز "ماتوی روسنبرگ" را صادر کرد و برگشت او را به افغانستان قدغن اعلام کرد.
پس از رژیم طالبان، این نخستین اقدام آشکار برای تبعید یک روزنامه نگار است. محمد اسحق الکو دادستانی کل امر تعبید این خبرنگار را یک روز پس از ممنوع الخروج شدن وی وبازجویی از او صادرکرد.
هر دوی این دستور ارتباط می گیرد به مقاله یی که آقای روزنبرگ به روز سه شنبه به نیویارک تایمز نوشت. در مقاله گفته شده است که مقامات بلند رتبه دولتی در صدد به وجود آوردن یک حکومت موقت هستند که این عمل باعث یک کودتا در کشور شود.
انتخابات ریاست جمهوری دستخوشِ اتهامات متقابل دو کاندید پیشتاز در این پروسه شده است که یک دیگر شان را به تقلب متهم می کنند و خود را برنده می دانند.
دفتر آقای الکو به روز چهارشنبه با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، آقای روسنبرگ را متهم به نوشتن یک مقاله تفرقه افکنانه و مخالف منافع ملی، امنیتی و ثبات افغانستان کرد. "در بیانیه گفته شده است که دادستانی تصمیم گرفته است تا آقای روسنبرگ باید کشور را در ظرف 24 ساعت ترک نموده و دوباره اجازه برگشتن را ندارد."
بیانیه نشان دهنده ی این است که آقای روزنبرگِ 40 ساله، در مقاله یی ، به طور نادرست آن را به مقامات بلند رتبه دولت نسبت داده است. در مقاله آقای روزنبرگ آمده است که این مقاله بربنیاد اظهارات مقامات بلند رتبه دولت افغانستان نگاشته شده که بعضی شان از ترس این که زیر پیگرد قرار نگیرند، ازافشای نام شان پرهیز کرده اند.
یک بیانیه ی دفتر رییس جمهور حامد کرزی که به موضوع تعبید خبرنگار اشاره ای نشده، نشان می دهد که رئیس جمهور به رئیس دفترسازمان ملل متحد، جان کوبیش، گفته است که مقاله ی اخیر منتشره در نیویارک تایمز "نشان دهنده مداخله و دسیسه سازی خارجی برای بی ثبات ساختن افغانستان" است.
در بیانیه گفته شده است که "باید به چنین مقالات باید اجازه نشر داده نشود."
آقای الکو دراعلامیه اش از قانون شکنی خبرنگار چیزی ذکرنکرده است.
در بیانیه ی دفتردادستانی گفته شده است که آقای روزنبرگ "در جریان بازجویی به درستی همکاری نکرده است.
دین بعکویت، ادیتور نشریه ی تایمز، این عمل دولت افغانستان را انتقاد می کند.
آقای بعکویت گفت: "ماتی روزنبرگ یک خبرنگار حرفه ای است و او یک گزارش بسیار دقیق ارایه نموده است. او خواستار صحبت با دولت افغانستان بود اما این واضح است که او نمی خواست منابع منبع گزارش خود را افشا کند.
وی گفت که آقای روزنبرگ کارش را در افغانستان ادامه خواهد داد و همچنان گفت که "ما از اقدام حکومت وحشت زده شده ایم که یک خبرنگار را به خاطر کارش از کشور بیرون بکند.
اجمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که تصمیم تعبید آقای روزنبرگ در یک سطح بسیار بالا که خود آقای کرزی با دو معاونش به شمول شماری وزرای مرکزی، به روز سه شنبه که دریک جلسه ی مهم حضور داشتند؛ اتحاذ شد.
وی نه تنها به آقای روزنبرگ بلکه به کارکنان نیویورک تایمز، گفت: "چیزی که فهمیده می شود این است که شما دنبال یک اجندای عمیق هستید. من نمی خواهم در این مورد چیزی بفهمم، اما همین چیزی است که فهمیده شده و دیده شده است.
استعمال کلمه "توضیحات عمیق" توسط آقای فیضی، را اکثر اوقات افغان های ضد آمریکایی استفاده می کنند که دولت آمریکا را متهم به کوشش مداخله در مسایل افغانستان می کنند.
بعد از این که آقای روزنبرگ به روز سه شنبه، به دفتردادستانی فراخوانده شده بود که گویا به گفته مقامات که یک "گفتگو نامناسب" بوده است، مقامات در آنجا اصرار کردند که روزنبرگ درپای یک بیانیه رسمی امضا کند. اما وی خواهان انتخاب یک وکیل قانونی برای خود شد تا بحث را ادامه دهد.
بازجو، جنرال سید نورالله سادات، رئیس مدیریت امنیت داخلی و خارجی در دفتر دادستانی، اصرار کرد که آقای روزنبرگ به خاطر ارتکاب کدام جرم زیر تحقیق قرار ندارد که به وکیل نیازی پیدا شود. وی کوشش کرد تا روزنبرگ را وادار به امضا بسازد که موفق نشد.
روز سه شنبه، سخنگوی دادستانی، بصیر عزیزی گفت که آقای روزنبرگ تا زمانی که موضوع مقاله ی وی حل نشده است،نمی تواند از کشورخارج شود. به گفته مقامات میدان هوایی، دستورنامه ای به میدان هوایی کابل صادر شده بود که او را اجازه خروج ندهند.
زمانی که روزنبرگ به روز چهارشنبه به پرس وجوی دادستانی نتوانست پاسخ بدهد، مقام دادستانی ظاهرن به فعالیت افتاد.
آقای روزنبرگ نسبت به این موضوع مطرح شده از سوی دادستانی اعتراض کرد که گویا مقابله ی وی نفاق افکنانه بوده است. وی گفت: "این مسایل برپایه ی مدارک روشن و خاموش تهیه شده و تا حال هیچ مقام دولتی صحت داشتن این راپور را زیرسوال نبرده است. من هیچ کاری با این انتخابات ندارم فقط این که در مورد آن راپور می دهم. در یک کشور که مدتی زیادی زنده گی کرده ام، این خیلی ترسناک است."
جنرال سادات از آقای روزنبرگ خواست که منابع این خبر را فاش سازد و از وی خواستند تا صحت ساختگی نبودن این راپور را ثابت سازد. آقای روزنبرگ از نامبردن منابع خودداری کرد و گفت که ادیتور ها در تایمز(نیویورک تایمز) همیشه صحت وسقم راپور ها به وسیله ی منابع را از داخل بررسی نموده و بعداً به نشر می رسانند.
کیتلین هیدن، سخنگوی قونسل امنیت ملی در واشنگتن به روز چهار شنبه، تعبید آقای روزنبرگ را یک «عقب نشینی» در آزادی های بیان در افغانستان می داند و می گوید که هر چه زودتر این عمل باید برگردانده شود.