-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۳۰, پنجشنبه

امریکا؛ استراتیژی افغانستان به عراق وابسته است.

نیویارک تایمز

روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان: "رییس جمهور اوباما مهلت خروج قوای امریکا از افغانستان را تغییر نخواهد داد" که در بخش آن می نویسد، هرچند رییس جمهور ایالات متحده امریکا به طیاره های جنگی کشورش دستور عملیات دوباره در عراق را صادر کرد، ولی او نظر خود را در مورد خروج قوا از افغانستان تغییر نداده است.
آقای اوباما در همین هفته به مشاورین خود گفت تا زمانی که افغانستان اختلافات سیاسی خود را حل نکند تاخیر در خروج قوای امریکایی از این کشور تغییری در آن بار آورده نمی تواند.
به نوشته روزنامه بسیار تحلیلگران به این باور اند که برگشت طیاره های جنگی امریکا به عراق شاید راه را باز کند که امریکا در مورد دوامدار ساختن حضور خود در افغانستان هم فکر کند، اما مقامات امریکایی می گویند رییس جمهور اوباما به این نظر است که ماجرای عراق نظر او را در مورد خروج قوا از افغانستان تغییر نخواهد داد.
در پاسخ به این سوالها که آیا اوضاع عراق امریکا را وادار نمی سازد که در مورد خروج قوا از افغانستان تجدید نظر کند، به نوشته روزنامه نیویارک تایمز آقای اوباما در پاسخ اظهار داشت که در نبود پروسه سیاسی دست آورد در افغانستان محدود خواهد بود.
اما روزنامه از قول یک تحلیلگر ولی ناصر که قبلاً در دفتر افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه امریکا کار می کرد می نویسد که گفته است تمام ستراتیژی افغانستان به عراق وابسته است و سیاست خروج کامل از عراق مثبت ثابت نشده است.
ولی ناصر که فعلاً مدیر شعبه تحقیقات بین المللی در پوهنتون جان هاپکنز می باشد گفت، قصر سفید باید یک قوه با اعتبار را در افغانستان حفظ کند تا از برگشت طالبان جلوگیری نماید و موضوع شورشیان دولت اسلامی عراق و شام، که بخش های بزرگ عراق و سوریه را اشغال کرده اند، در افغانستان تکرار نشود.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز به نظر آقای ناصر با حضور قوای نظامی می توان به پروسه سیاسی افغانستان زمینه نفس کشیدن را فراهم کرد.