-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۳۰, پنجشنبه

دورِ دیگر سرکوب اعضای مجاهدین خلق درعراق


ممانعت از ورود سوخت به ليبرتي و انتقال بيماران حاد و اورژانس به بيمارستان


طبق گزارشها و اسنادي كه از داخل كشور بدست مقاومت ايران رسيده است، بدنبال سفر ماه گذشته پاسدار علي شمخاني دبير شوراي امنيت رژيم آخوندي و پاسدار قاسم سليماني سركرده نيروي تروريستي قدس به بغداد، فالح فياض مشاور امنيت ملي مالكي به نيروهاي سركوبگر عراقي در ليبرتي دستور داده است، فشار و محاصره بر ساكنان را افزايش دهند و حتي المقدور ترددهاي آنها به خارج كمپ مانند رفتن به بيمارستان را لغو يا به حداقل برسانند و ترتيباتي بدهند كه ساكنان احساس نا امني كنند.در چارچوب اين دستور العمل نيروهاي تحت امر مالكي، در هفته هاي گذشته بطور سيستماتيك، محاصره ضد انساني پزشكي، ممانعت از ورود سوخت و ديگر نيازمنديهاي اوليه ساكنان و ديگر اقدامات سركوبگرانه خود را تشديد كرده اند.
1- دوشنبه 27مرداد نيروهاي عراقي از انتقال شش بيمار كه قرارهاي از پيش تعيين شده پزشكي در بغداد داشتند، جلوگيري كردند. يكي از آنها مبتلا به سرطان پيشرفته است و بايد تحت  شيمي درماني قرار ميگرفت. يكشنبه شب 26مرداد، ماموران مالكي به سركردگي سرگرد احمد خضير از مسئولان چند قتل عام در اشرف، اطلاع دادند كه تنها يك بيمار از 6 بيمار ميتواند به بغداد برود، اما صبح روز بعد از انتقال همين بيمار هم جلوگيري كردند.
2- سه شنبه 28مرداد نيروهاي عراقي، از انتقال 5بيمار ديگر به بغداد كه قرارهاي پزشكي برنامه ريزي شده داشتند، جلوگيري كردند. يكي از آنها قرار بود تحت عمل جراحي قرار گيرد.  
طي 6سال گذشته دولت مالكي با محاصره ضد انساني پزشكي باعت زجر كش شدن 20تن از ساكنان اشرف و ليبرتي شده است.
3-  هشت روز است كه نيروهاي عراقي از ورود سوخت به ليبرتي جلوگيري ميكنند. فقدان سوخت باعث از كار افتادن ژنراتورهايي ميشود كه تنها منبع توليد برق است و همه مسائل حياتي كمپ مانند پمپاژ آب به داخل كمپ و تصفيه آن و آشپزخانه و سردخانه و خدمات اوليه درماني و .... مشروط به توليد برق اين ژنراتورهاست.
4-  نيروهاي عراقي در روزهاي اخير از ورود خودروهاي تخليه سپتيك كه از ابتدا به هزينه ساكنان منابع فاضلاب را تخليه ميكرده اند جلوگيري ميكنند، چيزي كه بخصوص در فصل گرما باعث آلودگي محيط و گسترش بيماريهاي عفوني ميشود.
5- اين نيروها همچنين مدتي است از ورود مواد شستشو كننده سيستم هاي تصفيه آب جلوگيري ميكنند كه ساكنان را با بحرانهاي بهداشتي مواجه ميكند.
6-  روز 27مرداد نيروهاي عراقي بعد از صدها مراجعه و نامه نگاري اجازه دادند پيكرهاي شهيدان حمله موشكي 26دي 1392 دفن شوند، اما در ادامه اين رفتار ضد انساني از شركت افراد خانواده و دوستان شهيدان در خاكسپاري جلوگيري كردند.
7-   نيروهاي عراقي بخلاف توافقات قبلي كه تحت نظارت يونامي و سفارت آمريكا صورت گرفته، از دسترسي ساكنان به ليفتراكهاي خودشان جلوگيري ميكنند، بنحوي كه به ناگزير بايد بارهاي سنگين را بر روي دست و شانه حمل كنند.
مقاومت ايران روز 4مرداد در اطلاعيه اي اعلام كرد پاسدار شمخاني و پاسدار سليماني در ديدار با مالكي و فالح فياض خواستار تشديد فشار و اقدامهاي سركوبگرانه عليه ليبرتي شدند. آنها به مقامات عراقي ابلاغ كردند بايد محيط را براي ساكنان هرچه نا امن تر و غير قابل تحمل تر كرد تا احساس امنيت نكنند. ساكنان ليبرتي و نمايندگان و وكلاي آنها همچنانكه بسياري از گروههاي پارلماني و مدافعان حقوق بشر بارها و بارها ضمن اعتراض به اين اقدامات ضد انساني، خواستار مداخله ملل متحد، دولت آمريكا و اتحاديه اروپا و ديگر مراجع ذيربط شده اند، اما متاسفانه حتي گزارشهاي ملل متحد درباره عراق كمترين اشاره اي به اين اقدامات جنايتكارانه نمي كنند.مقاومت ايران با يادآوري تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، خواهان مداخله فوري براي تأمين حداقلهاي امنيتي و انساني در كمپ ليبرتي و بخصوص دسترسي آزادانه ساكنان به خدمات درماني ميباشد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
29 مرداد ماه 1393 (20 اوت 2014)


رفتار ضد اسلامي و ضد انساني نيروهاي مالكي در ليبرتي
هشت  ماه جلوگيري از تدفين شهيدان حمله چهارم موشكي و جلوگيري از شركت خانواده ها در مراسم تدفين
در جريان چهارمين حمله موشكي به كمپ ليبرتي در 5 دي ماه 1392، از جمله با موشكهاي 280ميليمتري موسوم به «فلق»، مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهراني، محمود برنافر، عباس نامور و يحيي زيارتي به شهادت رسيدند. در هشت ماه گذشته كميته سركوب اشرف در نخست وزيري عراق، در يك رفتار ضد انساني و ضد اسلامي از تحويل اجساد اين شهيدان به خانواده هاي آنها در ليبرتي و تدفين آنها جلوگيري مي كرد.اين در حالي است كه ساكنان و نمايندگان و وكلايشان در اين فاصله در صدها مراجعه، نامه نگاريها و تماس با مقامهاي ملل متحد، دولت آمريكا، دولت عراق و ساير مراجع بين المللي، در بغداد، ژنو، واشينگتن، نيويورك و پايتختهاي اروپايي خواستار تحويلگيري و تدفين شهيدان شده بودند. در اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در روز 12 خرداد 93 (2ژوئن 2014) آمده است: «بيش از 50 بار مراجعه ساكنان به مركز پليس ليبرتي، مراجعات مستمر نمايندگان و مشاوران حقوقي آنها به ناظران يونامي و نامه هاي متعدد  نمايندگان ساكنان و وكيلان آنها به ملل متحد، سفارت آمريكا و دولت عراق هيچ نتيجه يي نداشته است.»
بالاخره روز دوشنبه 27 مرداد نيروهاي عراقي با تدفين اين شهيدان موافقت كردند. اما در يك اقدام ضد انساني ديگر مأموران عراقي اجازه ندادند كه حتي دوستان و خانواده هاي شهيدان در مراسم خاكسپاري آنها حضور داشته باشند و پس از تلاشهاي زياد تنها به چهار تن از ساكنان اجازه دادند براي تحويلگيري پيكرها در پزشكي قانوني حضور يافته و بلافاصله آنها را براي خاكسپاري منتقل كنند. محدوديتها و شرايطي تحميل شده بر اين چهار تن قابل توصيف نيست. آنها ساعتهاي متمادي در پزشكي قانوني كه از كمترين استانداردهاي بهداشتي برخوردار نبود در فضايي بسيار آلوده، در جستجوي پيكرهاي شهيدان و منتقل كردن آنها به خودرو براي انتقال به گورستان بودند. در عين حال تلاشهاي ساكنان و نمايندگانشان براي كسب موافقت براي اينكه پيكر مجاهد خلق محمد بابايي كه در روز 8 ارديبهشت 93، به خاطر محاصره جنايتكارانه پزشكي در ليبرتي جان باخت، نيز به همراه پيكر چهار مجاهد ديگر تحويل گرفته و دفن شود به جايي نرسيد و نيروهاي عراقي همچنان پس از گذشت قريب به چهار ماه پيكر او را به گروگان گرفته اند.
به اين ترتيب سايه شوم رژيم ضد بشري آخوندي و پاسدار جنايتكار قاسم سليماني و نخست وزير دست نشانده اين رژيم همچنان بر عراق سنگيني مي كند. اما عجيب تر اينكه گزارشهاي حقوق بشر يونامي و گزارشهاي دوره يي كه به نام دبيركل ملل متحد در باره عراق منتشر مي شود، هيچ اشاره يي به اين اقدامات كثيف و ضدانساني نمي كند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
28 مرداد 93 (19 اوت 2014)