-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

خلع حامد کرزی از سرقوماندانی اعلی

یک منبع امنیتی می گوید که وزیردفاع هنوز درموضع دفاع قاطع از فرامین ریاست جمهوری ایستاده است.


یک منبع  مرتبط وزارت دفاع درتماس با گزارشنامه ی افغانستان تلویحاً اشاره کرد که شورای رهبری فرماندهان در اردوی ملی وپلیس از چند هفته پیش توافق کرده اند که ازین پس، رهبری نظام عملیاتی درسراسر کشور را دردست خود گرفته و از اوامر شخص کرزی فرمان نبرند. انتشار سخنان فرمانده نیروی زمینی اردو، به گفته این منبع، باعث تنش و مشاجره میان مقامات دولت شده است. اما این موضوع تا کنون از سوی هیچ مرجع دیگری عنوان نشده است.
این منبع گفت که جلسه ی رسمی درین باره صورت نگرفته اما فرماندهان کلیدی جنگ دریک اتحاد نا نوشته و تماس های مکرر با هم درین باره به توافق رسیده اند. منبع یاد شده، درپاسخ به این پرسش که آیا وزیر دفاع ازین تحول اطلاع دارد  ویاخیر، اظهار داشت که وزیردفاع- بسم الله محمدی- با شورای فرماندهان اردو وپلیس درتفاهم قرار ندارد وهنوز هم روزانه برتطبیق فرامین قبلی حامد کرزی و مصوبه های شورای صلح درمورد عدم برخورد کشنده و استعمال اسلحه ی سنگین اصرار می ورزد. وی گفت که برخی سخنان آقای محمدی که بر رهایی زندانیان طالب به نحوی اعتراض نشان میدهد کاملن بی بنیاد است.
منبع می گوید که شماری از جنرالان ارشد گفته اند که سرپیچی از اوامر کرزی خلاف قانون اساسی است اما بیشتر جنرالان بدین باور اند که رئیس جمهور، اولین کسی است که قانون دفاع از حق حیات و امنیت مردم را نقض کرده و باعث فرادستی طالبان در جنگ شده است.
منبع می گوید که موقعیت بسم الله محمدی درمیان نظامیان متزلزل و مشکوک است و جنرال مرادی علی مراد، فرمانده نیروهای زمینی قوای مسلح، خود این قضیه را اعلام داشته است. پیش ازین، یک ولسوال درننگرهار، جنرال رزاق قوماندان پلیس قندهار و جنرال امین الله امرخیل قوماندان پلیس بغلان نیز به طور رسمی، سرکوب بی رحمانه ی نفرات طالبان را در دستور کار خود قرار داده و تاکید کرده بودند که از زنده گیری دسته جات مسلح دشمن جلوگیری صورت گیرد.
منبع مذکور اضافه کرد که دردو هفته ی اخیر، نفرات اردو وپلیس درمیادین جنگ، تمام اسیران خود را کشته اند و به فرماندهان استدلال کرده اند که افراد دشمن در جریان نبرد کشته شده اند.
این دستور مقامات اردو و پلیس نقض دساتیر رئیس جمهور حامد کرزی و مأموریت شورای صلح به رهبری صلاح الدین ربانی ا است که سرقوماندانی اعلای سکتور های امنیتی وعملیاتی را در دست خود دارد. سرپیچی ونقض دستور از رهبری دولت و حکومت به وسیله ی فرماندهان حاضر در جنگ با طالبان، تقریباً در دقایق نود صورت گرفته است. این حرکت اردو و پلیس تصادفی نیست و احتمال تبانی بین رهبران نظامی درسکتورهای امنیتی علیه دساتیر کرزی درین تصمیم جدید به مشاهده می رسد.پ
درهمین حال، برخلاف یخن گیری های قبلی کرزی، انجام ضربات هوایی و استعمال پرنده های عملیاتی بی سرنشین بر لانه ها و نفرات مسلح طالب در کنر و دیگر جاها، نشان میدهد که دوره ی اتحاد با طالب درحال اتمام است و حامد کرزی در نتیجه ی حرکت جدید اردو و پلیس صلاحیت های خود در رهبری سرقوماندانی اعلا را از دست داده و خلع شده است.