-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

اروپائی های نقابدار در ارتش داعش چه می کنند؟

زباله های اجتماعی دنیای سرمایه داری به قلمرو داعش ریخته اند.

بدنبال بریده شدن سر یک خبرنگار امریکائی توسط "داعش"، اطلاعات تازه ای درباره اعضای این ارتش مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها فاش شده است. از جمله توسط سه خبرنگار فرانسوی که توانسته اند در شهر موصل عراق گزارشی از نحوه حکومت داعش در این شهر تهیه کنند. فیلم این گزارش که از شبکه های تلویزیونی فرانسه و چند کشور فرانسه زبان اروپا پخش شده، صبح شنبه از شبکه یورو نیوز نیز پخش شد. خبرنگاران فرانسوی همراه گشت های خیابانی داعش که به زبان فرانسه و عربی صحبت می کنند در شهر می گردند. آنها جا به جا به مردم درباره حجاب ناقص، شعارهای غربی بر روی دیوارها و اسامی غربی مغازه ها به مردم هشدار توام با تهدید می دهند و تکیه کلامشان نیز چنین است: 
اینجا یک کشور اسلامی است و باید مطابق قوانین اسلامی زندگی کنید!
در عین حال که این گزارش دیدنی است، اما اطلاعاتی که درباره ماهیت اعضای داعش در روزهای گذشته مخابره شده از این فیلم نیز جالب تر است. مطابق این اطلاعات، از کشورهای اروپائی افرادی که مهاجر سیاسی بوده اند و از آن مهم تر، از میان جوانان همین کشورها افرادی به داعش پیوسته، در اردوگاه های آنها آموزش دیده اند و اکنون در سوریه و عراق در حال جنگ هستند. با آنکه خبرگزاری ها نمی گویند، اما تمام شواهد نشان میدهد که این افراد اعضای گروه ها و سازمان های فاشیست و شبه فاشیست این کشورها هستند و در احزاب متمایل به فاشیسمی که در سالهای اخیر در اروپا رشد کرده اند عضوبوده اند. باید از مقامات آن کشورها، از جمله انگلستان و فرانسه که اتباع آنها در میان داعش شناشائی شده اند سئوال کرد که این افراد چگونه آموزش و تعلیم دیده اند که "سر می برند"؟
با آنکه در ابتدای شکل گیری داعش و بویژه آغاز عملیات آنها در عراق این گمان در باره نقابی که آنها بر چهره دارند این گمان وجود داشت که آنها افراد ارتش صدام حسین هستند که نمی خواهند شناخته شوند، اکنون مشخص می شود که این یگانه دلیل نقاب بر چهره افراد داعش نیست، بلکه اروپائی های پوست سفید و مو بوری هم در ارتش داعش هستند که پشت نقاب پنهان اند!