-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه

موتور تاریخ، از ارگ می گذرد.

احمد «بهزاد»
دیگر فرصتی برای عقب نشینی یا ارتکاب اشتباه نیست.

اشاره: اوضاع به سرِ بزنگاه می رسد. آزمونی پیچیده که درهیچ برهه ای ازتاریخ افغانستان شاهدش نبوده ایم.

ارگ برای حرمت گذاشتن به آراء مردم اراده ای ندارد . ارگ کانون فتنه است . ارگ مهندس تقلب های انتخاباتی است . ارگ خیالاتی در سر دارد ... اگر هدف پاسداری از رأی مردم است ، این مهم در ارگ ناممکن است !
ارگ طالب پرور است . ارگ با زمینگیر ساختن توان دفاعی کشور عرصه مانور به تروریزم فراهم کرده است . ارگ با رهایی هزاران قاتل و جانی ، شبکه دهشت و خشونت را سازماندهی مجدد کرده است . ارگ طالبان را تا پشت دروازه های فیض آباد و قندوز و میمنه رسانده است . ارگ مستقیم یا غیر مستقیم قاتل ده ها تن از سران و فرماندهان مقاومت ضدطالبانی است . ارگ مسؤل مستقیم نا امن سازی تمام راه های ارتباطی هزارستان است . ارگ به آرزوی نا امن سازی هرات دست یافته است و در پی تطبیق این برنامه در بلخ است . ارگ این همه را طی سالها طراری و تردستی زمینه سازی و فراهم کرده است ؛ حال چگونه این همه را در جلوسی مضحک دو دستی تقدیم خواهد کرد ؟!
در برنامه و ترفند ارگ جایی برای نیروی مقاومت ضد طالبانی نیست ؛ جز ایفای نقش غلام بچگی دربار !
ساده و صریح نوشتم که فرصت کنایه و تلمیح نیست . ناکامی در این آزمون یعنی تقدیم کردن دو دستی کشور به سپاه جهل و شقاوت .