-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

زیربنای امریکا درافغانستان نیرومند است.

فارن پالیسی

نشریه ای فارن پالیسی اوضاع عراق و لیبیا را با افغانستان مقایسه کرده و نوشته است که ایالات متحده امریکا به دلایل زیادی نباید افغانستان را ترک کند.
اول، نویسنده ای مقاله می گوید که ایالات متحده ای امریکا بار ها و به گونه ای آشکارا گفته است که برای تأمین امنیت در افغانستان در کنار افغان ها خواهد ایستاد.
نویسنده به قرارداد مشارکت ستراتیژیک سال 2005 میان افغانستان و امریکا و همچنین قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که هنوز امضا نشده، اشاره کرده می نویسد که مردم افغانستان روی وعده های امریکا حساب می کنند.
نویسنده مثال می آورد که چنین وعده های هیچگاهی به لیبیا داده نشده بود.
دوم، نویسنده ای فارن پالیسی می گوید که بسیاری از افغان ها در جنگ با دشمنان امریکا جان شان را به خطر انداخته اند، شمار زیادی از سربازان اردو و پولیس و مأموران استخباراتی افغانستان در خط های اول جنگ رزمیده و بیشتر از نیروهای امریکایی کشته شده اند.
نویسنده می گوید که خدماتی را که نیروهای امنیتی افغانستان برای امریکا انجام داده اند، غرب و امریکا را مکلف می سازد که آنان را همکاری کنند.
نویسنده مقاله می گوید که چنین روابطی هیچگاهی با نیروهای لیبیایی موجود نبوده است.
سوم، نویسنده ای فارن پالیسی می گوید که ایالات متحده فرصت خاص و بی نظیری دارد که در افغانستان سرمایه گذاری کند، چیزی که در کشورهای دیگری که دولت های ناکام دارند و میزان خشونت ها هم زیاد است، به ندرت اتفاق افتاده است.
نویسنده ای مقاله استدلال می کند که امریکا در افغانستان از زیربنای نیرومندی برخوردار است، ده ها هزار سرباز در آن جا دارد و شریکی در حکومت افغانستان دارد که خواهان حضور غرب و امریکا در افغانستان است.
اما، نویسنده فارن پالیسی می گوید که هیچ یک ازین موارد در قسمت لیبیا، عراق، سوریه، اوکراین، کوریای شمالی، مالی و تقریباً هر کشوری دیگری جهان که با خشونت ها و مشکلات زیاد رو به روستند، صدق نمی کند.