-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه

بحث بازداشت حامد کرزی وهمدستانش جدی است.

خطر یک حرکت خشماگین مردم  درپایتخت در اعتراض به وضعیت موجود، رو به افزایش است.


گزارش ها می رسانند که حامد کرزی از ادامه ی کشاکش انتخاباتی و لبریز شدن شکیبایی مردم، سقوط روندِ دادوستد، واخیراً از تخلیه ی خزانه ی دولت سخت هراسان شده و برای در رفتن از مخمصه، فشار بر عبدالله و اشرف غنی را برای گرفتن مسئولیت دولت دوچندان کرده است. 
کرزی گفته است که امریکا علیه ما توطئه کرده وباردیگر به هیأت امریکایی گوشزد کرده است که اگر کار به حضور وی در اجلاس ناتو در ویلز بکشد، بازهم مخالفت های خود علیه امریکا را عنوان خواهد کرد.
یک منبع ازکابل نوشته است که ریاست جمهوری بیشترینه از بی پولی و خالی شدن خزانه ی دولت بسیار دست پاچه شده است. همچنان گزارش هایی رسیده است که مردم و کارکنان دولت از قطع احتمالی حقوق ماهوار که زنده گی شان به آن بسته است؛ مأیوس و برافروخته گشته اند. انتشار مقاله ی تازه در نیویورک تایمز که درآن از برنده شدن دکترعبدالله سخن رفته، یک جنبش جدید اعتراض وتجدید نظر را درجبهه اصلاحاتی ها دامن زده است که نخستین برآمدِ آن دراعلام مُهلت از سوی این جریان به نشانی ناظران ملل متحد و کمیسیون انتخابات است.
درتاریخ افغانستان ریشه ی تمام خشونت ها وشورش ها، گرسنه گی ومأیوسی مردم بوده، سپس یک بهانه ی به آتش خشم عمومی جرقه زده است و مسأله ایمان واجندای ملی «قهرمانان» بعدن اختراع شده است. کرزی «نقشه راه» ریایش انتخابات را با مارشال فهیم طرح کرده بود؛ ومدیریت هرنوع شورشگری درانتخابات به ذمه ی مارشال گذاشته شده بود؛  اما محاسبه ی آن ها درعمل، غلط ثابت شد وحالا تنها کرزی درصحنه باقی است تا تاوان را بپردازد.
علت اصرار آقای کرزی برای تعیین تاریخ مشخص شروع کار رئیس جمهور جدید آن است که دستیاران و مشاوران وی اطلاعاتی را دراختیار وی قرار داده اند که خطرسازماندهی شده ی یک قیام مسلحانه و خشونت بار برضد ارگ قریب الوقوع شده می رود. اگر چند روز دیگر، انتظارات مردم در مورد تنش های انتخاباتی با یک نتیجه ی مشخص خاتمه نیابد، خطر حمله به تأسیسات دولتی، غارت سراسر شهر و شورش عمومی حتمی است. دستیاران رئیس جمهور می گویند که کشمکش و بن بست انتخاباتی یک بهانه ی نیرومندی را برای هدف گیری شخص کرزی مساعد کرده است.
گویا خارجی ها زمینه را طوری مساعد کرده اند که دستگاه ارگ و در رأس آن حامد کرزی به حیث عامل اصلی فتنه و تباهی، آماج خشم مردم قرار گیرند و گذارانتقال سیاسی، با هجوم به ارگ و بازداشت حامد کرزی و همدستانش انجام شود. این درحالی است که تعیین تاریخ یک هفته ی کرزی برای اعلام رئیس جمهور جدید از نظر عملی ممکن نیست و کرزی در دامی که خود برای مصادره ی انتخابات گسترده بود، گیرمانده است.
حوادث پس از دور دوم انتخابات طوری شکل گرفت که تلاش های سه ساله ی کرزی برای بیرون راندن «خارجی ها» از بحث انتخابات، یک باره خنثی شد و همه چیز یکی شبه تغییر کرد و خارجی ها امور انتخابات را مجدداً در اختیار خود گرفتند. حالا کرزی از عواقب خراب سازی پروسه ی انتخابات سخت ترسیده است.