-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

معاون وزارت دفاع روسیه:

روسیه آماده مقابله با حملات نظامی شده است.
کاماز های روسی از مرز اکرائین گذشتند.


همزمان با عبور کاروان کمک های غذائی و داروئی روسیه برای شرق اوکرائین از مرزهای اوکرائین، معاون وزارت دفاع روسیه در پاسخ به برخی کشورهای اروپائی، خطاب به نماینده صلیب سرخ جهانی گفت:
برخی کشورهای اروپائی از احتمال خطر حمله نظامی روسیه به اوکرائین می گویند. حدس و گمان های آنها دور از واقعیت است. واقعیت اینست که روسیه برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم شرق اوکرائین خود را آماده مقابله با حملات نظامی کرده است.
کاماز های روسی از مرز اکرائین گذشتتند. 
خبرگزاری «ریا نووستی» گزارش داد، اولین کامیون های حامل کمک های انسانی روسیه برای مردم شرق اوکرائین که  درجریان حملات نظامی ارتش اوکرائین از بی آبی، بی برقی و کمبود لباس و مواد غذائی در رنج اند از مرز "ایزوارینو" عبور کرده و وارد خاک اوکرائین شدند. این کامیون ها به حرکت خود به سمت شهر لوهانسک در شرق اوکرائین ادامه دادند.
کاروان کمک های روسیه متشکل از 280 کامیون سفید رنگ "کاماز" است و تاکنون دولت اوکرائین مانع عبور این کامیون ها از مرز روسیه به داخل اوکرائین بود، اما روز گذشته کامیون ها بی اعتناء به مخالفت های دولت کیف مرز را پشت سر گذاشته و بطرف شرق اوکرائین حرکت کردند.

400 تن حبوبات، 100 تن شکر، 62 تن غذای کودک، 54 تن وسایل پزشکی و دارو، 12 هزار کیسه خواب و 69 نیروگاه سیار برق با قدرت های گوناگون از جمله محموله های این کاروان بزرگ است.