-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

گزارش تکان دهنده ی عمر زاخیل وال

در گزارش حضرت عمرزاخیل وال، نشانه هایی از فروپاشی دم ودستگاه حکومت بدون خزانه و  شورش گرسنه گان به چشم می خورد.


حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/ دارایی افغانستان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.

او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
  • مجموع بودجه: ۷.۹ میلیارد دلار
  • درآمد داخلی: ۲.۳ میلیارد دلار( ۱.۸میلیارد مالیات و ۴۷۹ میلیون از درآمد معادن)
  • در آمد خارجی: ۵.۱ میلیارد دلار
  • کسر بودجه: ۴۴۶ میلیون دلار
  • تعداد کارمندان دولت: ۸۴۵ هزار نفر
  • پیش بینی رشد داخلی: ۳.۲ درصد
  • میزان بیکاری مخفی: ۷۷ درصد (کشاورزان)
وزیر مالیه افغانستان در ادامه هشدارداد، در صورت طولانی تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود.
او تصریح کرد که در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و درصورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.
وزیر مالیه همچنین هشدار می‌دهد، در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
آقای زاخیلوال به بی‌بی‌سی گفت که طولانی شدن انتخابات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور شده است.
وزیر مالیه درباره جزئیات این خسارتهای اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارائه نکرد، ولی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های بین‌المللی باعث شده که این بودجه همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.
در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان نیز وزارت مالیه افغانستان یادآور شده بود که بودجه عادی امسال که از درآمد داخلی تامین می‌شود، نسبت به سال گذشته کاهش ۹ میلیارد افغانی (حدود ۱۶۰ میلیون دلار) خواهد داشت.
علاوه بر آن کاهش میزان کمک‌های خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان درسال جاری خورشیدی وارد کرده‌ است. دلیل کاهش کمک‌ها عدم امضا موافقت نامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است.
در ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان ۴۴۶ میلیون دلار اعلام شده بود که به نظر می‌رسد اکنون این میزان به مراتب بیشتر از این باشد.
علاوه برآن در بودجه امسال ۴۷۹ میلیون دلار نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت تاکنون بارها اعلام کرده که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از این کشور شده است، شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این دلیل منجمد کرده‌اند.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دلار اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دلار آن تامین شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.