-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۲, یکشنبه

سر چپه کوبی دهل از سوی تیم حاکم

در ازاء آزادی 9 پاکستانی از امریکا توضیحات می خواهند؛ حال آن که خود...


سخنگوی رییس جمهور افغانستان می گوید که امریکا باید در مورد زندانیان پاکستانی که از زندان بگرام آزاد شده اند به جانب افغانی وضاحت بدهد.
بر اساس گزارش ها، نیرو های خارجی مستقر در افغانستان روز گذشته 9 زندانی پاکستانی را از زندان بگرام آزاد ساخته اند.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باید روشن شود که این زندانیان از کجا بازداشت گردیده، چگونه به زندان بگرام انتقال شده و چرا آزاد گردیده اند.
به گفتهء آقای فیضی، امریکا چگونه به افغانستان ضمانت خواهد داد که این افراد در نا امنی های این کشور دخیل نشوند.
حکومت افغانستان در حالی بر آزاد شدن زندانیان پاکستانی به واسطه نیروهای خارجی از زندان بگرام انتقاد می کند که در این اواخر نا امنی ها در افغانستان افزایش یافته و گفته می شود که در این نا امنی ها طالبان آزاد شده از زندان بگرام از طرف حکومت افغانستان دخیل اند.