-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

بامیان؛ پایتختِ مدنیت ومدارا در افغانستان

نجات دموکراسی نوپا و آسیب پذیر درافغانستان، با فرهنگ درحال تکوین درجامعه ی بامیانی ها وابسته است.

مسابقۀ بایسکلرانی بین زنان، تحت نام حرکت به سوی مساوات و به مناسبت کمپاين محو خشونت عليه زنان، در بامیان برگزار گردید.
این مسابقه، قبل از ظهر امروز با شرکت ١٥ زن و دختر، از سرک جمنازیوم آغاز شد و آنان با گذشتن از سرک حلقوی شهر جدید باميان، پنج کيلو متر راه را  پيمودند.
شمار زیادی از تماشاچيان به شمول زنان، بايسکلرانان را با کف زدن های شان تشویق مى کردند.
برای سه تن از برندگان مقام های اول، دوم وسوم مسابقه به نام های ذکیه محمدی، زهرا و سیما، کپ و جوايز ديگر تشويقى اهدا گرديد.
ذکیه محمدی برندۀ اول مسابقه، به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف از اشتراکش در مسابقه این بوده تا نشان بدهد که زنان توانمند هستند و مى توانند در هرگونه ورزش سهم بگیرند.
وی افزود که زمینۀ ورزش در بامیان برای دختران فراهم است و هیچ مشکلى وجود ندارد.
محمدى علاوه کرد: "پیام ما برای زنان دیگر افغان این است که با جرئت بوده و زندگی مساویانه با مردان داشته باشند."
فاطمه يکتن از تماشاچيان گفت که برگزارى چنين مسابقات، امنيت و آرامش در باميان را انعکاس مى دهد.
وى افزود که همين فضاى امنيت، زمينه را براى فعاليت طبقۀ اناث در عرصه هاى مختلف به شمول ورزش مساعد ساخته است.
محمد کبیر طوفان، آمر تربیت بدنی بامیان گفت که این مسابقه، به مناسبت کمپاين محو خشونت علیه زنان و در ارتباط "روز جهانی نارنجی" که برای زنان نامگذاری شده، از طرف یوناما، موسسه شهدا ارگنايزیشن و ریاست امور زنان باميان برگزار گرديده است.
گفتنى است که ده روزقبل، مسابقه دوش بين ٧٥ جوان به مناسبت روز جهانى جوانان، درشهر باميان نيز برگزار شد که استقبال و کف زدن هاى صدها تماشاچى را به همراه داشت.