-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه

جمعه خان «همدرد» را طعمه می دهند.

خود سری وچند دسته گی در ستاد «تحول وتداوم»


جریانی موسوم به «شوراهای حزب اسلامی» درستاد تحول وتداوم مجموعه حلقاتی منفرد ووابسته به تیم حاکم درکابل است که اخیراً روی محاسباتی قدیمی، با حکمتیار تجدید بیعت کرده اند. انجنیروحیدالله «سباوون» با اشاره به حکمتیار همیشه می گوید:
دی ما وژنی!
اما بیعت مجدد به حکمتیار، هیچ سودی نه شورا های حزب اسلامی و هم به حکمتیار دارد. این ها همانند رقبای خود در ستاد اصلاحات، اسیر تحولات شده اند. هدف اولی این دسته جات، مبارزه طلبی با حزب اسلامی (شاخه ی ارغندیوال) است که درتیم اصلاحات، درجایگاه معاونت اول قرار دارد.

تازه ترین دریافت های اطلاعاتی واصله به «گزارشنامه ی افغانستان» این است که می خواهند به رهبران عمدتاً سکولار تیم تحول نشان دهند که جبهات قدیمی آن ها در سراسر مناطق شمال فعال است. نشان می دهند که قطعات تشکیلاتی خرد وکوچک حزب اسلامی فعالیت های خود را برای دو باره سازی بستر های اجتماعی ونظامی حزب اسلامی درشمال افغانستان متمرکز می کنند. این بار مستقیماً با شعار های قومی مانور می دهند.  دسته های متفرق پشاور نشین، تندروان محلی درشرق، افراد تحت سرپرستی کریم خرم، عمرداوود زی ومقام های چند ولایت از جمله ولایت وردک با این اردوگاه همدست اند.
با این حال، هسته ی سکولار ها مرکب از مدیران تحصیل یافته به رهبری حنیف اتمر وجلالی ودیگران نسبت به حاصلِ موضع گیری های آنان نظر خوشبینانه ندارند. همچنان افراد وابسته به حضرت مجددی، پیرسیداحمد گیلانی، حزب وحدت شاخه ی خلیلی و نفرات احمد ضیاء مسعود و جنرال دوستم، با این جریان همنوا نیستند. منابعی نزدیک به ستاد تحول حضور و وزنه ی این فراکسیون همکار درستاد تحول را چندان جدی تلقی نمی کنند.
ظاهراً دسته جات دولتی حزب اسلامی در ستاد تحول به مقامات رهبری در مورد اعمال فشار برفشار های عطا محمد نور وعده هایی داده اند و تمرینات خود را به هدف آرایش موقعیت دربرابر دشمن سنتی ( جمیعت اسلامی به خصوص عطا محمد «نور») از یک هشدار شروع کردند. سیاستگران ستاد تحول از تحرکات فرمانده جمعه خان «همدرد» از نام تیم تحول راضی به نظر نمی رسند. آن ها می دانند که دسته جات خرد وریز حزب اسلامی، از یک ونیم دهه تا کنون حضور سیاسی و قدرتمداری نظامی خود در شمال را از دست داده و درده سال اخیر، صرفاً زیرچترحمایت دولت کرزی به مقاماتی رسیده اند.

یگانه ورقی که این جریان ها درشمال با آن بازی می کنند، جمعه خان همدرد است که مدت ها پیش موقعیت وی درشمال به شدت صدمه دیده است. حتی برخی حلقات تندرو، میل دارند که جمعه خان را درتنش با عطا محمد نور، به حیث طعمه ی وارد میدان کنند و درصورت کشته شدن وی، از نام قوم و تنظیم، «پیراهن پرخون حضرت عثمان» درست کنند. منابع وابسته به والی بلخ پنهان نمی کنند که درصورت ورود جمعه خان به شمال، این بار راه برگشت نخواهد داشت. یک منبع غیر رسمی میگوید که اعزام جمعه خان همدرد، مشخصاً به هدف شروع جنگ تنظیمی و بستن کمرطالبان در منطقه است و تدابیر لازم برای برخورد قاطع با همدرد اتخاذ شده است. یک منبع خاص در پاسخ به سوال من نوشته است که نیازی نیست با جمعه خان مقابل شویم، ازبک ها قبل از ما او را از میدان خواهند ربود.