-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

احمد ضیاء «رفعت»

گویند که جنت است و حور و میوه
یعنی که دوباره اشتباه در پیش

خورشید شوم، شبِ سیاه در پیش 

یا یوسف این زمانه، چاه در پیش

گیریم شدم فرشته ی مقرب 

راندن به بهانه ی گناه در پیش

گویند که جنت است و حور و میوه

یعنی که دوباره اشتباه در پیش

از عرش گذشته ایم، عشق فرمود: 

بسیار بود هنوز راه در پیش

این اوجِ یگانگی نگر که دارد 

دو دیده، همیشه یک نگاه در پیش

در زیر زمین شویم، داغ، همراه 

بالای فلک رویم، آه در پیش

بر اوج، برآمدن، چه وزن دارد

راهی که گرفته است کاه در پیش

از هرزه جدا شدن چه ممکن، این جا

گل هم که شوی، بود گیاه در پیش

از کم مگذر که می رسد به قرنی 

سالی که گرفته ماه در پیش


احمدضیا رفعت