-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

نتایج مخالفت کرزی با استراتیژی امریکا

فارن پالیسی
هرقوماندانی که طالبان با بکشد، تبدیل یا خلع وظیفه می شود.


رادیو آزادی: نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان: "اراده سیاسی ناپدید در افغانستان" یک مطلب نشر کرده است.
نویسنده این مطلب در آغاز می گوید هنگامی که در آغاز سال جاری ضمن یک هیات سه نفری برای کمک عاجل به آسیب دیدگان سیلاب در شمال افغانستان در سفر بود، یک قوماندان پولیس محلی که برای محافظت آنها گماشته شده بود در باره وظیفه خود معلومات داده و آنها را حیران ساخت.
این قوماندان گفت قبل از این در ولایت فاریاب وظیفه داشت و پس از قتل چند مخالف مسلح از آنجا تبدیل شد.
نویسنده مقاله می افزاید: هنگامی که با این قوماندان پولیس از یک محلی که تخمیناً هزار باشنده داشت عبور می کردیم گفت موضوع این نیست که ما مخالفان مسلح را شکست داده نمی توانیم بلکه مقامات مسوول در کابل به ما اجازه نمی دهند.
به گفته این قوماندان پولیس مخالفان مسلح برادران رییس جمهور کرزی اند.
فارن پالیسی می افزاید علی رغم این که کدام نوع شواهد در دست نیست که حمایت مقامات حکومتی از شورشیان طالب را نشان دهد ولی این سخن یقینی است که برای شکست دادن به طالبان اراده سیاسی وجود ندارد و جنگ در برابر آنها فقط به اساس روحیه نظامی پیش برده می شود.
نشریه می نویسد: وقتی که عساکر امریکایی در سال 2001 برای نخستین بار عملیات خود در برابر طالبان در افغانستان را به همکاری ایتلاف شمال آغاز کردند، طالبان در ظرف سه ماه از صحنه قدرت دور ساخته شدند و امنیت در کشور تامین شد.
ولی هنگامی که رییس جمهور کرزی در سال 2006 مخالفت خود با ستراتیژی امریکا را آغاز و بر تلفات ملکی آیساف یا ( نیروهای بین المللی کمک به امنیت) انتقاد کرد، قوت نظامی طالبان و مشروعیت آنها نزد مردم افزایش یافت.
فارن پالیسی در پایان این تحلیل می نویسد با خروج نیروهای بین المللی در پایان سال جاری از افغانستان سرنوشت این کشور بنوشته نشریه در هوا معلق خواهد ماند.
در این شکی نیست که صلح در اولویت های حکومت آینده قرار خواهد داشت ولی هردو نامزد ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با درنظرداشت تجارب ده ساله رئیس جمهور کرزی باید به یاد داشته باشند که به جای سخن های گنگ و بی سنجش برای تشویق طالبان به صلح به یک اراده سیاسی نیرومند ضرورت دارند تا شورشیان طالبان در چوکات قوانین افغانستان و با استفاده از قوه نظامی مغلوب شده دوباره سربلند نکنند.