-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

دیدگاه های نسل جوان دربابِ «استقلال»

بياييد از ابرقدرت‌هايي كه شكست داده‌ايم، عذرخواهي كنيم!
نوشته: یاسین «را»
يكي بگويد اين 'استقلال' كه جهان سومي‌ها ستايش مي‌كنند، دقيقا چي است، خوردني‌ست، پوشيدني‌ست و يا كدام دين، مذهب يا ايدئولوژي خوب و به دردبخور است؟ آيا 'استقلال' اين است كه خود افغان‌ها، اداره‌ي امور را بدست بگيرند، مثلا زندان بگرام به حكومت افغانستان واگذار شود، و انتخابات بدون دخالت خارجي داشته باشيم؟ خدا نكند، خيلي گدي‌ودي مي‌شود! آيا 'استقلال' به منظور بي‌نيازي از خارج و خودبسندگي اقتصادي افغانستان است؟ حتي فكرش هم نگران كننده است! آيا 'استقلال' كفايت فكر افغاني در سياست است؟ خدا 'امارت اسلامي' را دوباره نياورد. سوال‌ها را در تمام زمينه‌ها ادامه دهيد، جواب فقط 'نه' به استقلال و پاسخ، خواهش از خارجي‌هاست!

پيشنهاد مي‌كنم كه ملت هميشه در صحنه و قهرمان براي هميشه عادت شكست دادن امپراطوري‌ها را كنار بگذارد و به جاي آن دست هر خارجي كه به ما كمك مي‌كند يا ما را آموزش مي‌دهد، يا براي ما مكتب و شفاخانه مي‌سازد را به گرمي بفشارد.
افغانستان را نه 'گورستان ابرقدرت‌ها' بل كه گلستان بين المللي بسازيم، خارجي‌ها هر چه بيشتر بيايند بهتر است، اصلا كشور پر از خارجي شود، تا مي‌توانند بيشتر خانه و زمين اينجا بخرند، هر چه بيشتر تابعبت بگيرند، و هر چه پول بيشتر و تخصص بيشتر بياورند، نترسيم، هرچه در اين كشور ساخته شده و هر جايي آباد شده كار ابرقدرت‌هايي بوده كه افغان‌ها شكست داده‌اند و خود خراب كرده‌اند!