-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

بدون همکاری ناتو، ولسوالی «دوآب» سقوط کرد.

مراکز تجمع دسته جات تهاجمی طالبان درسه ولایت شمال، سرگرم برنامه ریزی برای تصرف مراکز ولایتی هستند.

عبدالباقی نورستانی فرمانده پلیس ولایت نورستان گفته که نیروهای شان به دلیل کمبود مهمات "عقب نشینی تاکتیکی" کرده‌اند و به تپه‌های ولسوالی که از دسترس مخالفان مسلح دور است پناه برده اند.
آقای نورستانی گفته که این عقب نشینی پس از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح صورت گرفت. او می‌گوید نیروهای تازه نفس به محل رسیده اند و برای پاکسازی ولسوالی دوآب از نفوذ مخالفان مسلح عملیات خواهند کرد.

فرمانده پلیس نورستان کشته شدن یک سرباز پلیس را در این درگیری تایید می‌کند و می‌گوید که تعداد زیادی از مهاجمان نیز کشته شده اند اما گزارش‌های تایید نشده حاکی از تلفات بیشتر نیروهای امنیتی در محل است.
درهمین حال طالبان به استقامت مراکز شهری فاریاب در حال پیش‌روی اند و نقاط کلیدی ولایت قندز از جمله ولسوالی امام صاحب از سوی طالبان تسخیر شده ا ست. دسته های تازه نفس طالبان به بغلان نیز گسیل شده و صدها تن ازطالبان به یاری دسته های محلی سرگرم برنامه ریزی برای تصرف ولایت اند.