-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

بسیار بلند است به ما قیمت دیدار

احمد ضیاء «رفعت» شاعری ظریف طبع وخونسرد 


دیگر نکنم پیش تو منزل، نظرت چیست
از کوچه ی جان، پا بکشد دل،‌ نظرت چیست

در آدم خاکی نکند عشق، تجلی 
حاصل نشود آینه از گِل، نظرت چیست


دارم دل و چشمی یکی آب و دگری خاک
در بحر روم یا که به ساحل، نظرت چیست

بسیار بلند است به ما قیمت دیدار
کم کم بشود نرخ تو نازل، نظرت چیست

پست است درِ آبِ رخِ شهر،‌ بسازند
خلق دگری با قدِ مایل، نظرت چیست

خواهند که با سختی قهرت بستیزم 
با سنگ شود شیشه مقابل، نظرت چیست

بخشیدنِ جان است مرا مایه ی آزار 
حرمت بگذاریم به قاتل، نظرت چیست

احمدضیا رفعت