-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۱, شنبه

خبرکوتاه غیر رسمی

درتشکیلات دولت یک نوع حالت جنگی دیده می شود.


منابع مؤثق از درون دولت می گویند که شماری ازنهاد ها به طورعلنی سرگرم سنگر بندی به دفاع از طالبان اند. این پروسه مشخص تر ازکندز وفاریاب شروع شده است. اما یک منبع به گزارشنامه ی افغانستان نوشته است که رهبری این تحرکات در دست اطرافیان آقای کرزی است که ساعت به ساعت در خط ارتباطی تلفن با هسته های دولتی وطالب به طور یکسان صحبت می کنند.