-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

گاردین: کرزی اصرار بر ترک ارگ دارد.

درپسِ نشست های انتخاباتی، چیزی درجریان است.


رادیو آزادی: روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد: حامد کرزی هشدار داده که با وجود بن بست، ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد.
به نوشته روزنامه، پس از آن که سازمان ملل متحد، اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تا اواسط ماه سپتمبر به تعویق انداخت، خلای قدرت در این کشور متصور است.
گاردین می نویسد: بکس ها و لوازم آقای کرزی بسته بندی شده و او گفته است که با مراسم تحلیف جانشین اش به روز سه شنبه، دفتر را ترک می کند. اما به نوشته روزنامه هیأت سازمان ملل متحد در کابل می گوید که نتایج تفتیش آرای انتخابات را تا دهم سپتمبر اعلان نخواهد کرد.
یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد گفته که امکان ندارد تفتیش آرای دور دوم انتخابات، تا دوم سپتمبر به پایان برسد.
به نوشته روزنامه گاردین، ناتو می خواهد تا رییس جمهور آینده افغانستان پیش از برگزاری اجلاس ویلز سوگند وفاداری یاد کند اما این اجلاس هم پیش از زمانی برگزار خواهد شد که سازمان ملل متحد آنرا برای اعلان نتایج تفتیش آرا تعیین کرده است.