-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

دربرابر این جنایت کی پاسخده است؟

مرزهای همزیستی درحال از بین رفتن است و برای زنده ماندن، جبهه طالب و ضد طالب در برابر یکدیگر به تحرک برخاسته اند.


قوماندانى امنيۀ کندز مى گويد اسنادى را از منزل قارى بلال قوماندان عمومی القاعده درشهرک چهاردره به دست آورده که چند بار از زندان رها گرديده؛ اما ذريعۀ مکتوب رسمی کميسیون تحکيم صلح، دوباره به کندز فرستاده شده است.
قوماندان القاعده با مکتوب رسمی به امضاى شخص صبغت الله "مجددی" رييس کميسيون، به کندز فرستاده شده است.
در مکتوب، از مقام ولایت کندز و تمام نهادهای امنیتی و نظامی کشور خواسته شده تا به وی مزاحمت نکنند.
سيد سرورحسينى مسوول مطبوعات قوماندانى امنيۀ كندز، در نشست خبرى امروز گفت که قاری بلال از هنگامی که وارد کندز شده؛ با ارتباط دفتر ولایتی تحکیم صلح کندز، از تاریخ ۴ اسد سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از قوماندانان ارشد القاعده، به اعمال تخريبى آغاز نموده و حملات مسلحانه، ماینگذاری کنار جاده و حملات انتحاری را سازماندهی کرده است، که نیروهای امنیتی کندز با به دست آوردن راپورهای کشفی در مورد وی، وارد اقدام شده اند.
وى افزود که قارى بلال، سه ماه بعد از ورود به کندز، از سوی  نیروهای ناتو بازداشت و از طریق پولیس به نهادهای عدلی افغان سپرده شده؛ اما چند ماه بعد از زندان رها گردیده و برای بار دوم به اعمال تخريبى ادامه داده است.
حسينى علاوه کرد كه قارى بلال، بارديگر در ماه دلو ۱۳۹۱ از سوی قطعه خاص پولیس کندز بالفعل همراه با شواهد و مدارک جرمی دستگیر و بازهم به نهادهای عدلی تسلیم گردیه؛ ولی  پس از سپری کردن چند ماه، دوباره رها شده و این بار با اختیارات بیشترى وارد عمل گردیده و اکنون به حیث قوماندان عمومی القاعده در کندز فعاليت مى کند.
مسوول مطبوعات قوماندانى امنيۀ كندز گفت که افراد زیادی از جمله اتباع خارجی، همراه اين قوماندان القاعده همكار بوده و در جنگهای اخیر کندز، نقش برجسته داشته و از جمله ساحات ولسوالی چهاردره را وی رهبری مینماید.
حسينى گفت: "ورود سران طالبان و القاعده به شکل ماهرانه و رسمی، از سوی کميسیون تحکیم صلح و رهایی قارى بلال و ده ها تروریست دیگر به بسیار سادگی از نزد نهادهای عدلی و قضایی، بيانگر اين است که به یقین دست های بزرگی از درون حکومت در رهایی و انتقال این افراد، دخيل است."
وى علاوه کرد که کميسیون مستقل تحکیم صلح، با مهارت تمام زمینۀ بازگشت طالبانی را که بعد از سقوط رژیم طالبان جرئت برگشت دوباره به افغانستان و محلات را نداشته اند، فراهم ساخته است.
پيش ازين نيز قوماندانى امنيۀ كندز مدعى بود كه شوراى صلح اين ولايت، درتلاش رهايى قارى حليم قوماندان نظامى طالبان که به گفتۀ منبع، وى بيش از۵۰۰ تن را در كندز رهبرى ميكند، گرديده؛ اما شوراى صلح كندز گفته بود كه قارى حليم از ماه ها بدينسو، بااين شورا درارتباط بوده و قصد پيوستن به شوراى صلح را داشت.
کميسيون تحکيم صلح تحت رياست حضرت صبغت الله مجددى، در راستاى تفاهم با مخالفينى که قصد پيوستن به دولت را داشتند، تا سال ٢٠١٠ ميلادى فعاليت ميکرد؛ اما بعداً اين پروسه به شوراى عالى صلح تعلق گرفت.
عبدالحکيم مجاهد معاون شوراى عالى صلح، به پژواک گفت که رهاکردن محبوسين و يا محکوم کردن آنها، ازصلاحيت هاى ارگانهاى عدلى و قضايى کشور ميباشد.
موصوف افزود که کميسيون تحکيم صلح و درحال حاضر، شوراى عالى صلح، نه ارگان امنيتى و نه قضايى اند که در مورد قيد و يا رهايى يک محبوس فيصله کنند.
وى گفت که در مورد رهايى مخالفين دولت از زندانها، بايد ارگانهاى عدلى و قضايى صحبت کنند.
اما بصيرعزيزى سخنگوى لوى څارنوالى، به پژواک گفت که درين مورد هيچ اطلاعى ندارد.