-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۷, جمعه

ناظرین بین المللی: عبدالله برنده نمی شود.

نیویارک تایمز


روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "تلاشها برای تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به موانع رو به رو شده است."
به نوشته روزنامه، ایالات متحده و سازمان ملل متحد سعی دارند بعد از بایکوت پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توسط تیم اصلاحات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله، این پروسه را نجات بدهند.
روزنامه می افزاید، اکنون تفتیش آرا و تصمیم در مورد باطل ساختن آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظر ناظرین بین المللی صورت می گیرد.
نیویارک تایمز می افزاید، راه برای قبول نتایج تفتیش از سوی تیم عبدالله عبدالله  شاید هنوز هم باز باشد، اما مشروط بر اینکه دو کاندید بتوانند به یک معامله سیاسی دست یابند.
روزنامه از قول یک مقام امریکایی نوشته است که می گوید، تفاهم بین رهبران دو تیم بسیار آسان تر از تفاهم بین بعضی پیروان آنها می باشد و دو کاندید رو به رو در فضای همکاری با هم ملاقات می کنند.
به نوشته نیویارک تایمز، بعضی از ناظرین بین المللی به این نظر اند که حتی اگر پروسه ابطال آرا به خوبی پیش برود و تعداد زیاد آرا هم باطل شوند، باز هم این ابطال تنها به تیم اشرف غنی ارتباط نخواهد داشت؛ بلکه آرای تیم عبدالله عبدالله هم باطل خواهد شد که در آن صورت بر نتایج انتخابات تاثیر آن زیاد نخواهد بود و عبدالله عبدالله را کاندید برنده نخواهد ساخت.
علاوه بر آن به نوشته روزنامه، بعضی از اعضای تیم اشرف غنی تهدید می شوند. روزنامه از قول احمد قیس امیری یکی از ناظرین تیم اشرف غنی می نویسد که گفته است، یک تن از ناظرین آنها روز سه شنبه به یک ناظر تیم آقای عبدالله اعتراض کرد که چرا دو کارت انتخابات دارد، یک روز بعد، این فرد تعقیب شده و با ضرب کارد زخمی گردید.

واشنگتن پوست
روزنامه واشنگتن پوست هم مطلبی را در مورد طولانی شدن پروسه انتخابات افغانستان به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد، تلاش ها برای تشکیل دومین حکومت افغانستان بعد از سقوط طالبان ادامه دارد زیرا تشکیل حکومت نو اکنون یک اقدام عاجل می باشد چون رییس جمهور کرزی در نظر دارد روز سه شنبه آینده این اداره را ترک نماید.
اما به نوشته روزنامه، تصمیم عبدالله عبدالله که از پروسه تفتیش خارج شد، در راه رسیدن به این هدف مشکل ایجاد کرده است.
واشنگتن پوست از قول سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امام محمد واری ماچ نوشته است که می گوید، اعتراضات عبدالله عبدالله منصفانه نیست.
به گفته او خروج تیم عبدالله عبدالله از پروسه تفتیش آرا یک تصمیم سیاسی می باشد و از این واقعیت سرچشمه گرفته است که او در جریان تفتیش بر تیم اشرف غنی احمدزی غلبه پیدا کرده نمی تواند. 
از این رو به گفته واری ماچ آنها تصمیم گرفته اند که از این پروسه خارج شوند.
واشنگتن پوست از قول اعضای پارلمان افغان و تحلیلگران نوشته است که می گویند، فعلاً یک موضوع بسیار مهم است که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی و نقش طرفین در این حکومت به موافقت برسند.