-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

روزنامه السياسه- كويت

             رژيم ولايت فقيه و داعش و عامل مشتركي كه آن دو را به هم پيوند مي دهد
نويسنده : علامه سيد محمد علي حسيني

مقابله با موضوع سازمان تروريستي داعش كه در دوره اخير و به خصوص بعد از سقوط موصل موضوع روز در ميان مردم، و كانون توجه جامعه بين‌المللي و رسانه ‌ها شده است، بدون رويارويي با خاستگاه، اساس و پايه اي كه راه را هموار نموده و فضاي مناسبي كه از آن پس براي ظهور و بروز اين پديده فراهم آورده است، نمي‌تواند به هدف مورد نظر خود وفا نمايد.
بنيانگذاري رژيم ولايت‌فقيه به‌دنبال انقلاب ايران، كه در اساس توسط آخوندهاي افراطي و بنيادگرا تحت رهبري خميني مصادره گرديد، يك سرفصل حساس و بسيار مهم در روند بنيادگرايي مذهبي در منطقه و جهان و آغاز يك مرحله غيرمعمول در برانگيختن و احياي بنيادگرايي مذهبي و انديشه هاي فرقه اي تنگ نظرانه در پوشش و رداي زرق و برق داري بود كه موفق گرديد براي خيلي ‌ها دسيسه چيني كرده و آنان را فريب دهد و برايشان چنين وانمود كند كه اين رژيم نجات دهنده و همان اميد مورد انتظاري است كه مردم عرب و مسلمان را از حالت ركود و سكون رهايي مي‌بخشد و آنان را به سمت افتخار و سرافرازي هدايت مي كند.
رژيم ولايت‌فقيه از زمان آغاز خود بر سياست تحميل كردن مسائل از طريق زور و مجبورساختن مردم ايران در برابر گزينه ‌ها و نظرگاه هاي افراطي و بنيادگرايانه خود متكي بود و دستگيري هاي خودسرانه مخالفان خود، انداختن آن ‌ها در زندان ها، بسيج هاي تجاوزكارانه به زنان و اعدام هاي دسته جمعي را آغاز كرد كه به طورخاص به برخي از آن ‌ها اشاره مي‌كنيم.
آن‌چه كه آخوند خلخالي انجام مي‌داد و طوري رفتار مي‌نمود كه از نظر تحقير كردن و اهانت به جان شهروندان مانند لاشخورهاي ايران بود، و صدور احكام وي در حق همه كساني كه با ولايت‌فقيه مخالفت مي كردند، از روح قوانين و خود اسلام ناشي نمي‌شد. ولي مجازات شلاق زدن، سوزاندن صورت و چهره زنان، قطع كردن انگشتان و بيني، درآوردن چشم، سنگسار كردن و اعدام زنان حامله كه بدون هيچ محذوريتي صورت مي گرفت، به‌علاوه انفجارها، ترورها و اعمال تروريستي وحشتناكي كه به دروغ آن را به دشمنان خيالي و ساختگي نسبت مي‌دادند، همه اين موارد، يك فضاي ترور وحشتناك را ايجاد نمود كه تمام مردم ايران را اسير اين رژيم ساخت...
سازمان تروريستي داعش به‌عملكردهاي جنايتكارانه ناشناخته و نامأنوسي دست‌زده و مي‌زند و هركس كه ساده ترين اطلاعات را از دين حنيف اسلام داشته باشد مي‌داند كه اسلام از اين سازمان و از عملكردهاي مخالف و متعارض آن با اصول و ارزش هاي اسلامي، كه بسيار مشابه رژيم ولات فقيه است، مبرا مي‌باشد. هر دو طرف بر روش و خط مشي ارعاب و ترساندن ديگران و وادارساختن آنان به اين كه در حالتي از نگراني، دلهره و بي ثباتي به سر ببرند، تكيه مي‌نمايند. آن‌چه كه ما مي‌بايست خوب به آن توجه نموده و نسبت به آن به ديده اعتبار بنگريم، همان چيزي است كه محافل بسيار زياد و مختلفي آن را در رابطه با وجود چند كانال ارتباطي مخفيانه و سرّي ميان سازمان تروريستي داعش و رژيم ولايت‌فقيه، يادآوري مي‌كنند. به‌خصوص كه ظاهرشدن اين سازمان در عرصه سوريه در آستانه انقلاب اين كشور، از ديدگاه همه آگاهان و متخصصان امور سوريه، ساخته و پرداخته دو رژيم استبدادي مي‌باشد.
اعمال و عملكردهاي بي‌قاعده و قانون، انحرافي و آلوده به جنايت، و نيز فضا و جوّ رواني ترس آوري كه سازمان داعش تلاش مي‌كند آن را بر مناطقي كه در آن حضور دارد تحميل و اعمال كند، با عملكردهاي جنايتكارانه اي كه رژيم ولايت‌فقيه از طريق مؤسسات و ارگان هاي سركوبگري كه در هرجا پراكنده شده اند انجام مي‌دهد، تفاوتي ندارد. به خصوص سپاه قدس كه هيچ هدفي جز نابودسازي صلح، امنيت و ثبات در منطقه ندارد.
بنيادگرايي و جنايت هاي رژيم ولايت‌فقيه هرگز شيعيان را نمايندگي نمي‌كند و به طور قطعي بنيادگرايي و جنايت هاي داعش هم سني ‌ها را نمايندگي نمي‌نمايد. بنابراين، كشورهاي اسلامي به طور عام و كشورهاي عربي به شكل خاص بايد با بنيادگرايي، كه رژيم ولايت‌فقيه و داعش آن را نمايندگي مي‌كنند، مقابله نمايند. ما هم‌چنين به پرورش و فعال سازي حضور و وجود علماي معتدل و ميانه رو براي قيام به وظايفشان در به شكست كشاندن توطئه هاي رژيم ولايت‌فقيه و داعش، فراخوان مي‌دهيم.
ما به‌عنوان شوراي اسلامي عربي براي قيام كردن به تمامي اقدامات مثبت در اين مورد در آمادگي كامل به سر مي‌بريم و براي هماهنگي، سهيم شدن و كمك كردن به تمامي چيزهايي كه مي‌تواند امنيت، ثبات و سلامت ملت ما را حفظ نمايد و طرح و برنامه ‌ها و توطئه هاي رژيم ولايت‌فقيه را به شكست بكشاند، آماده هستيم.
دبيركل شوراي اسلامي عربي لبنان