-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

سلطان زوی از سرکوب «اوباشان» سخن گفت.

واشنگتن پُست

روزنامه واشنگتن پُست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پروسه انتخابات افغانستان که به میانجیگری امریکا نجات داده شده بود دوباره به موانع روبروه شده است.
به نوشته روزنامه بعد از آنکه کاندید ریاست جمهوری عبدالله عبدالله بار دیگر تهدید نمود که از موافقت ترتیب شده توسط وزیر خارجه امریکا جان کری خارج می شود، پروسه انتخابات دوباره به بن بست داخل شد.
در نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی با تفاوت بزرگ نسبت به عبدالله عبدالله پیشقدم نشان داده شد و از این رو عبدالله عبدالله ادعا نمود که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است.
روزنامه می افزاید در یک زمانی که این بحران داغ بود و شاید افغانستان را به یک ماجرای دیگر سیاسی می کشاند، وزیر خارجه امریکا جان کری پا پیش کرد تا طرفین را به حل این بحران تشویق نماید.
مشکلات نو بازهم هراس ایجاد کرده است که شاید طرفداران عبدالله عبدالله دست به خشونت بزنند، زیرا یکی از حامیان وی فضل احمد معنوی گفته است از وقایع که در پایان این بحران ایجاد می شود، جلوگیری کرده نمی توانند.
اما روزنامه واشنگتن پُست از قول داوود سلطانزوی از تیم اشرف غنی احمدزی می نویسد که گفته است حامیان عبدالله عبدالله با این سخنان که اگر نتایج انتخابات به طبع دل آنها نباشد راه برای خشونت باز خواهد شد، بی باکی می کنند، زیرا به گفته او اگر چنین حالت حکمفرما شود طرفداران اشرف غنی هم برای عمل بالمثل آماده اند.
سلطان زوی گفته است طرفداران غنی روزی که بسمت صندوق رای می رفتند، اسلحه خود را گذاشتند و به گفته او کسانی که صلح را در روزهای انتخابات اختیار کردند،، آیا نمی توانند اوباشان و شورشیان را که به منافع ملی ضربه می زنند، سرکوب کنند؟