-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳ آذر ۲۶, چهارشنبه

عقب صحنه ی سفر راحیل شریف به کابل


سفر شتابزده ی راحیل شریف به کابل به خصوص پس از حمله ی مرگبار طالبان پاکستانی بر آموزشگاه نظامی در پشاور، ماهیت شدیداً واکنشی- التهابی وتهدی آمیز دارد. محافل رسمی پاکستان مدعی اند که دهشت افگنانی که برمکتب نظامی پشاور حمله ور شدند، از پایگاه های طالبان پاکستانی مستقر در خاک افغانستان آمده بودند. تحلیل گران نزدیک به آی، اس آی پیوسته از شبح هند در سرحدات پاکستان هشدار داده اند. بدون شک راحیل شریف اسناد و مدارکی را با خود به کابل آورده است که احتمالاً امنیت ملی افغانستان را در حمله پشاور مظنون بداند. اما به دلیل روابط نزدیک استخبارات هند و آمریکا با حکومت کابل، امکان دست رسی اشرف غنی به مدارکی قویتر بر علیه پاکستان در مورد حملات اخیر در افغانستان به مراتب بیشتر است.