-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه

آیا سلاح ناتو درپاکستان مستقر نشده؟

رئیس دفترمعلوماتی ناتو سخنانی برزبان رانده که عقل پذیر نیست.

پیمان ناتو توافقنامۀ انتقال اسلحه و تجهیزات از راه روسیه به افغانستان را که میعاد آن به تاریخ اول ماه جنوری امسال به پایان رسید، نخواست دوباره تمدید کند.

رابرت پسزل، Robert Pszel رئیس دفتر معلوماتی ناتو برای روسیه به آژانس خبر رسانی انترفکس گفته است که به ارتباط ضرورت های انتقالات و ترانزیت، ما در بارۀ ماموریت " حمایت قاطع" که در مغایرت با ماموریت آیساف حربی نیست و به تاریخ اول ماه جنوری امسال آغاز شد، ناتو به گونه های مختلف می تواند مشکلات ترانسپورتی خود را حل کند و لذا ناتو برای تمدید توافقنامۀ ترانزیتی که با روسیه داشت کدام پیشنهادی نکرد.

این مسوول ناتو خاطر نشان ساخت که ناتو هنگام ماموریت آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به شمول روسیه با چندین کشور توافقات ترانزیتی امضا کرد.

او افزود که این توافقنامه وجود داشت و به سطوح مختلف از آن استفاده شد ولی ماموریت آیساف در ماه دیسمبر سال 2014 به پایان رسید.

گزارش آژانس خبر رسانی انترفکس می افزاید که روسیه از تاریخ پانزدهم ماه جاری انتقال ترانزیتی اسلحه و تجهیزات به افغانستان را متوقف ساخته و صدراعظم دیمیتری میدویدف یک فرمان به این خصوص امضا کرده است.

رسانه های روسی گزارش می دهند که مسکو توافقنامۀ عبور اسلحه و تجهیزات نظامی ناتو از طریق روسیه به افغانستان را ملغی و باطل اعلان کرده است.

مسکو در سال 2008 به ناتو اجازه داد که در انتقال تجهیزات نظامی غیر تعرضی خود به افغانستان و یا خارج ساختن آن از این کشور می تواند از قلمرو روسیه استفاده کند.

گزارش آژانس خبر رسانی ایتارتاس می افزاید که این فرمان در چوکات تطبیق فیصله نامۀ ماه دیسمبر سال 2001 شورای امنیت اتخاذ شد که از همۀ کشور های همجوار افغانستان و دیگر کشور های عضو ملل متحد تقاضا کرد تا به نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف موجبات همۀ تسهیلات ضروری به شمول پرواز در قلمرو هوایی خود و انتقالات ترانزیتی را فراهم کنند.