-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

پسران مارشال فهیم؛ مشت ویخن با کاکا

حال کدام قاضی ومفتی بیاید از توشه دنیا و آخرت یک تعریف بدهد.

ادیب و عقیم فهیم پسران مارشال فهیم با کاکای خود حصین فهیم درگیر (مشت و یخن) شدند.

گفتنی است سرمایه مارشال فهیم که توسط برادرش حصین فهیم در کابل بانک، شرکت نقتی ذاهد ولید، گاز گروپ و بازار مسکن دبی سرمایه گزاری شده بود، اما حالا و بعد از وفات مارشال فهیم، حصین فهیم ۵۰ فیصد سرمایه را دستمزد فعالیت های تجارتی خود دانسته و آماده سپردن آن به برادرزاده های جوان و تازه کار خود نمی باشد.

شایان ذکر است که تنها سهم پسر ۱۶ ساله حصین فهیم در کابل بانک بالغ بر ۷۸ میلیون دالر می گردد.