-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

نوبت به «جهادی» لیبرال رسید.

پیرگیلانی سفارت امریکا را می خواهد!


یک منبع درارگ ریاست جمهوری کشور به خبرنگار افتخاری شبکه اطلاع رسانی گفت: تنها یکروز بعد از درگیری لفظی غنی و انورالحق احدی برسر پست سفارت افغانستان در امریکا، پیر گیلانی در یک اقدام هماهنگ با حزب افغان ملت، از اشرف غنی خواسته تا پست سفارت افغانستان در امریکا را به داماد اش (انورالحق احدی) بسپارد.
سفارت های کشورهای اروپایی یکی ازمهمترین گزینه های تامین کننده سیاست خارجی اشرف غنی در حکومت وحدت ملی خوانده شده است.