-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

جانیان حاکم، حریف طالبان نمی شوند.

دکترسمیع «حامد»

باید موج های مقاومت مردمی تازه در برابر طالب و داعش شکل گیرد که در آن « جنایتکاران حاکم» سهم نداشته باشند. با جنایتکارانی که به نام جهاد میخواهند هفت پشت شان بر مردم سوار شوند نمیتوان با طالب مقاومت کرد زیرا اینها همان اندازه که با طالب و داعش بجنگند با یکدیگر میجنگند و تجربه کرده ایم که برای حذف مخالف خود حاضر اند با طالب و داعش یکجا هم شوند. 
سربازانی که این روزها میجنگند واقعن دغدغهء وطن دارند و دیگر در بند مسایل قدیمی نیستند اما دولت در عمل چند پارچه است و نمیتواند نهادی آرمانساز و مدیر برای مقاومت اردوی ما باشد. مردم باید بر حکومت فشار آورند تا سرزمین ما بیشتر از این قربانی خواسته های شخصی و گروهی نشود. در کنار این فشار جوانان ما باید موج های تازهء مقاومت را شکل دهند که به نام وطن و برای سرزمین ما باشد. تا این مقاومت ها شکل نگیرند نمیتوانیم معادله را تغییر دهیم. اگر ما در برابر طالب و داعش برای کشته شدن نروییم ، آنها برای کشتن ما می آیند. سربازان مارا نباید تنها گذاریم. فراخوان من برای جوانانی است که انرژی و خرد سازماندهی مقاومت مستقیم را دارند و حاضر اند بدون چسپیدن به سایه و مایهء جنایت پیشه ها حرکت کنند. من صد در صد به آن موج میپوندم و شانه به شانه مثل یک شهروند این سرزمین پیش میروم. میدانم که مسایل عمیقتر و استراتیژیک تر از آنند که بتوان گمانه زنی کرد اما نفس این مقاومت های تازه میدان را برای ابتکار عمل مردم ما در بازی های کلان بازتر میکند.