-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

ازیک خبر دریافتی

مشاجره در هواپیمای ایران
برفراز عربستان سعودی

 سلام- هواپیمای ایرانی که گفته شده بود حامل کمک های انساندوستانه برای یمن بوده، متعلق به هلال احمر بود اما 6 تن از اعضای سپاه قدس سرنشین آن بودند. این هواپیما توسط چند فروند جنگنده عربستان اجبارا به ایران بازگشت. جت های جنگنده عربستان وقتی به هواپیمای ایرانی دستور میدهند برگردد وفرود نیاید، افراد سپاه قدس که در هواپیما بودند خلبان و پرسنل پرواز را تهدید می کنند که به هشدار توجه نکنند و هواپیما را در خاک یمن به زمین بنشانند. خلبان مقاومت میکند و میگوید که ما نظامی نیستیم و نمی خواهیم توسط جنگنده ها کشته شویم.
آنها تهدید می شوند که در صورت بازگشت به ایران محاکمه نظامی خواهند شد. خلبان به این تهدیدها توجه نکرده و هواپیما را به ایران باز می گرداند. گزارش این واقعه در ایران به رئیس جمهور گزارش می شود. وی از وزیر اطلاعات میخواهد تا گزارش دقیق تهیه کند. این گزارش نیز که تائید کننده گزارش خلبان بوده تهیه می شود و روحانی با هر دو گزارش راهی بیت رهبری می شود و ضمن اعتراض سئوال می کند: هدف از این ماجراجوئی ها چیست؟