-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۸, جمعه

تو کار دنیا نیکو ساختی که به آسمان پرداختی؟

کنایه نویسی گاردین به دولت از بابتِ مداخله در مخارج عروسی ها

گاردین


روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلب خود می نویسد حکومت افغانستان در اواخر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن در عروسی ها نباید بیش از 500 نفر دعوت شوند و مصارف خوراک این عروسی ها هم نباید بر هر فرد بیش از 500 افغانی باشد.

اما خبرنگار گاردین که در اواخر به افغانستان رفته و حالات این کشور را از نزدیک دیده است می نویسد حکومت و پارلمان افغانستان بهتر است به این عروسی ها فعلاً کاری نداشته باشند.

روزنامه می افزاید در یک کشوری که هر روز جنگ و انفجار و کشتار دیده می شود این عروسی ها یک بهانه برای راحت می باشند و زمنیه را مساعد می سازند که یک تعداد مردم گرد هم جمع شوند و از خبرهای هولناک روز فاصله بگیرند. از سوی دیگر پولی که در این عروسی ها به مصرف می رسد در اصل به اقتصاد افغانستان داخل می شود و برای یک تعدادی زمینه کار را مساعد می سازد.

نویسنده مطلب که خودش هم در یکی از این عروسی ها اشتراک کرده است در روزنامه گاردین می نویسد خانواده های عروس و داماد و خود آنها هم از مصارفی که می کنند پیشمان نیستند و این شب را سالها همچون خاطره در ذهن خود نگهمیدارند.

در چنین حالت به نوشته روزنامه گاردین حکومت و پارلمان افغانستان باید در قدم اول توجه به مشکلات دیگر مردم افغانستان داشته باشند تا زمینه رفاه و آرامی مساعد شود و بعد به مسایل چون محدود ساختن عروسی و مسایل مانند آن بپردازند.