-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

سیاف؛ از «جهاد» تا عریضه نویسی

 سیاف به جای دفاع ازسنگر های «ملت!! و دفاع از بدخشان، روی کاغذ جهاد می کند.


زلمي مجددي عضو مجلس نمايندگان اظهار داشت که طالبان شماري از سربازان را كه در ولسوالي وردوج ولايت بدخشان اسير گرفته بودند به گونه فجيعانه كشته اند، چشم ها شان را كشيده اند، مغز ها شان را بيرون كرده اند و ودست ها وپاها شان را نيز قطع نموده اند.
پس این همه مردم که به نام «مجاهدین سربه کف» سالهاست دهل میزنند؛ و داروندار دولت و مردم را بین خود تقسیم کرده اند؛ مشغول چه کاری استند؟ در تصرف سفارت ها و وزارت ها وولایت ها، به عنوان «کارخیر!» با هم مسابقه داده و میدهند؛ اما دردفاع از بدخشان، که زمانی محور «مقاومت» به شمار می آمد؛ «تیرخود را می آورند.»
از جمله استاد سیاف، درکابل نشسته، به قول بشردوست «پلو چلو زده میرود» به جای رفتن به سنگر های «جهاد» به دولت «عریضه» می نویسد. مگر همین چند روز پیش مدعی نشده بود که «مجاهدین» آزادی آورده اند و نگفته بودکه چه نوع آزادی آورده اند و آدرسش چنین آزادی را هم نداده بود؟
اسماعیل خان، بسم الله محمدی، وسیاف درآنسوی دیوار های پرپهنا در پناه پاسبانان خزیده اند؛ چرا در خیمه لویه جرگه همایش نمیدهند؟ بیایید با گردن بلند به مردم اعتراف کنید که کشور را به یک باتلاق تبدیل کردید... در برابر تاریخ حداقل برای یکبار، مردانه بیایستید و دست ها را درگوش خود بچسبانید و با تمام قوت نعره بکشید که کفگیرِ جهاد گرایی دیگر به تۀ دیگ خورده است!
به شاطرک های «بزرگان» جهادی افاده بدهید که اندیشیدن با مغز خود شان، هیچ زیانی برای شان ندارد. 

اعلاميه مطبوعاتي استاد عبدالرب رسول سياف ...

هوشدار!!
ما در حالی که جنگ روان در کشور را جنگ تحمیلی دانسته و دوام آن را به خیر هیچ کس وهیچ جهت نمدانیم ودر حالی که صلح را یگانه راه حل این مشکل دانسته وآنرابه نفع ملت، منطقه ، وتمام جهت های ذیدخل میدانیم ، مطالب ذیل را نیز یاد آوری میکنیم : 
یک :
تا وقتی که این مزدوران بی مزد و وحشی صفت و باداران شان به این جنگ تحمیلی به هر اسم ورسمی که باشد دوام بدهند ما به عنوان یک حق شرعی ودر عین زمان به عنوان یک مکلفیت شرعی به خاطر دفاع از دین وملت وکشور در برابر شان مردانه وار ایستاد هستیم واین ایستادگی ما نباید مخالفت با صلح تلقی شود.
دو :
هیچ فرد و هیچ گروپ و هیچ جهت غیر صلاحیت دار نمیتواند درصحبت ها و نشستها و مجالس ، در هر کشور وهر جا وتحت اشراف هرجهتی که باشد از ملت مظلوم و مجاهد ما نمایندگی کند.
سه:
صلاحیت پیشبرد این نوع مذاکرات را فقط و فقط همان هیأتي دارا ميباشد كه از طرف دولت به موافقهء نمايندگان مردم و جهت های مطرح و سیاسی ایستاده در برابر تجاوز و تروریزم تعیین وتوظیف گردیده باشد.
چهار :
درین رابطه خواهش اکید ما از دولت این است که به هیچ کس وهیچ گروپ اجازه ندهد تا در چنین قضایای بزرگ ملی تصرف خود سرانه نموده وباعث ایجاد تشویش در اذهان عامه گردند و یا ازین قضیه بازیچه بسازند.
پنج :
همچنان از دولت خواهش ما این است که به هیچ کشور اجازه ندهد قضایای ملی ما را با تدویر مجالس خود سرانه به تمسخر بگیرند.
عبدرب الرسول سياف