-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

پلیس هند یک کبوتر جاسوس را بازداشت کرد.

 دست پاکستان درهند به همان اندازه قید است که در افغانستان بی قید است.

این کبوتر ظاهرا یک پیام مهر و موم شده به همراه داشت که به اردو نوشته شده بود. همچنین داخل این پیام یک شماره تلفن مخصوص پاکستان نیز بود.
پلیس هندوستان اعلام کرد یک کبوتر را گرفته که برای پاکستان جاسوسی می‌کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی‌.‌بی‌.سی، این کبوتر پس از آنکه یک پسر 14 ساله آن را در یک منطقه در مرز پاکستان-هندوستان یافت به ظن جاسوسی گرفته شد. این کبوتر ظاهرا یک پیام مهر و موم شده به همراه داشت که به اردو نوشته شده بود. همچنین داخل این پیام یک شماره تلفن مخصوص پاکستان نیز بود.

سربازرس پلیس هندوستان به روزنامه تایمز آو ایندیا گفت: این یک نمونه منحصر به فرد است که ما یک کبوتر پاکستانی جاسوس را در هندوستان گرفتیم. این منطقه همجوار با جامو است که تقریباً در بسیاری موارد شاهد رخنه و نفوذ جاسوس‌هایی از پاکستان در آن هستیم.

منطقه جامو و کشمیر منطقه مورد مناقشه بین دو کشور است.

این نخستین بار نیست که یک پرنده در مناطق مورد مناقشه به عنوان جاسوس گرفته می‌شود. در مصر یک لک‌لک که زیر پرهایش یک وسیله عجیب وصل شده بود در سال 2006 گرفته شد. سال گذشته میلادی هم دولت چین شکم 10 هزار کبوتر را از بیم حمل بمب توسط این پرندگان مورد بررسی قرار داد.