-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

انصراف از معدن حاجیگک، نمایش است.

سفارت هند درکابل این گزارش را رد کرد. 


گزارش منتشره در روزنامۀ  Financial Express هندوستان درمورد انصراف یک کنسرسیوم هندی از سرمایه گذاری در معدن حاجیگک بامیان، از نظر اطلاعاتی، یک نمایش مدیریت شده رسانه یی است و با حقایق جاری در روابط انکشاف یافتۀ هند با قضیه افغانستان ربطی ندارد. بازی و تقابل درقلمرو ما باردیگر درحال کلان شدن است. سرمایه گذاری هند سابقه طولانی دارد و اکنون بر سرمایه گذاری قوی اطلاعاتی وعملیاتی برای دفاع از حاکمیت موجود در افغانستان مبدل شده است. دفاع از موقعیت افغانستان دفاع از هندوستان است و سیاستگران هندی این موضوع را با سرنوشت تمدن ومنافع ملی شان گره زده اند. ا موقعیت حال، فرصتی بزرگ برای افغانستان است که با این ورق، چه گونه برای امتیازگیری وبقای خود بهره ببرد. 

شبکه های هند، سازمان های جاسوسی پاکستان را از سال 2007 تا کنون درمحورهای عراق، الجزایر وعربستان تارومار کرده اند. این پروژه دراستقامت افغانستان با مخارج و روش های سبوتاژی بسیار یپچیده یی همراه شدکه سرانجام جبهات دایمی «طالبان پاکستان» درست در نطقۀ گسل جغرافیای پاکستان به وجود آمد. مدیریت جنگ وزیرستان از استقامت کابل، از چندین لحاظ به صرفه است و افغانستان وهند هرگز ازین موقعیت طلایی یک گام هم عقب نخواهند رفت.

مطبوعات درهندوستان با آن که آزاد اند؛ هیچ گاه بدون سفارش و دستورات قبلاً مشوره شده، یک حرف خلاف پالیسی راهبردی رسمی و تنش زا را منتشر نمی کنند.
گشایش چترنظارت امنیتی و اطلاعاتی هند در منطقه یی چسبیده با پاکستان به خصوص در پانزده سال اخیر، یک سیاست استراتیژیک و پرمصرف بوده و چشم هندی ها به معادن دعوایی در کشور ما دوخته نیست. هندی ها به میزان 5 سال عواید فرضی حاجیگک با سپردن سه هواپیمای مسافربری ایرباس و سه بالگرد پیشرفتۀ جنگی به افغانستان، موقعیت خود را اثبات کرده اند.
اقتصادِ هند، یک هیولای اطلاعاتی درمرزها با پاکستان (از گسترۀ سرحدی افغانستان) پروریده و آی اس آی را درچندین محاذ درحالت دفاع خنثی قرار داده است. تغییر موقعیت کلیدی جنگ آینده از پاکستان به افغانستان فرصتی را فراهم آورده که سران حکومت کابل از موضع مسلط با پاکستان صحبت می کنند. هیولای اطلاعاتی از محور افغانستان، بر جبهات «وزیرستان» اشراف دارد.
درمورد تصامیم شورای امنیت ملی و همچنان (دکترغنی وعبدالله) هندی ها از نزدیک شریک اندو همان گونه که نارندرامودی تصریح کرده، هند هرگز درموقعیتی نیست که افغانستان را به رقبایی مانند پاکستان واگذار کند. هند حتی با امریکایی ها و هندی ها برسر کشانیدن پاکستان به انزوا و امتیازدهی تاریخی به افغانستان، درتنش بسیار عمیق قرار دارد.
عقب نشینی از معدن حاجی گگ، بیشتر مصرف داخلی برای حکومت دکترغنی دارد. این یک نمایشی است که برای مدیریت مغز ها مطرح شده است. برای افغانستان یاری های امنیتی و اطلاعاتی هند اهمیت کلیدی دارد و معدن حاجی گک مشتریان زیادی دارد.