-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۲, شنبه

آوازه ی بهشت و جهنم، قیاسی است

احمد ضیاء «رفعت»

این روز ها حضور تو در دل، سیاسی است
در سینه، رفت و آمدِ تو، دپلماسی است
درمانده ام کنم به کدامین یک اعتماد
رفتار، عاشقانه، نگاهت حماسی است

کس را کشد به دار، کسی را به کوه و دشت
برنامه های عشق، تمام اقتباسی است
هر چی که میل توست، مترس از گنه، بکن
آوازه ی بهشت و جهنم، قیاسی است
تهدید، ترس، فتنه، خطر، موجِ انفجار
با این وجود، از تو حذر، ناسپاسی است
حسنت همیشه حاکمِ مطلق به قلب ها
نوعِ نظام عشق، ارستوکراسی است
هر جا برید رختِ غم، آویخت بر تنم
این شانه ها برای ستم جالباسی است
یک عمر صرف تجربه ی شد تا که یافتم
مردن برای زنده نیازِ اساسی است