-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ خرداد ۶, چهارشنبه

جنرال دوستم آینده کی است؟

حنیف بای در فاریاب
وال ستریت ژورنال
روزنامه وال ستریت ژورنال در شماره اخیر مطلبی دارد تحت عنوان: "در جنگ علیه طالبان در افغانستان ملیشه های طرفدار حکومت نقش مهم دارند". روزنامه به زندگی یکی از قوماندانان این ملیشه ها به نام حنیف بای توجه کرده است که سابق گارد امنیتی بود و حالا در فاریاب 400 مرد مسلح دارد و توانسته است طالبان را از ولسوالی زادگاه خود خارج نماید.

حنیف بای به روزنامه وال ستریت ژورنال گفته است در یک سال گذشته او شش قریه را از حضور طالبان پاک کرده و در جنگ ها 18 نفر خود را از دست داده است.

اما به نوشته روزنامه بعضی تحلیلگران افغان و بین المللی ترس دارند که اتکا به ملیشه ها و مسلح ساختن آنها می تواند خطر ظهور خشونت های فرقه ای و گروهی را بیشتر بسازد و افغانستان را دوباره به جنگ های داخلی که در دهه 1990 دامنگیر این کشور بود سوق بدهد.

اما به نوشته روزنامه وال ستریت ژورنال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که گروه های مانند حنیف بای نمونه استثنایی افراد داو طلب می باشد که بر ضد تروریستان قیام می کنند و با ملیشه های دیگر رقیب خود کار ندارند.

روزنامه از قول اجمل عابدی نوشته است که می گوید حکومت افغانستان در نظر ندارد که ملیشه ها را مسلح بسازد زیرا حکومت موجودیت گروه های مسلح غیر مسوول را منبع بی امنیتی می شمارد.