-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

احساس دریغ پنج قرنه در سه سطر

حمیرا «ثاقب»

زمانی که در شهر دالاس تگزاس بودم، به بزرگترین کتابخانه شهر رفتم. 
در جستجوی کتابی بودم که افغانستان را به معرفی بگیرد. ساعتی را در کتابخانه جستجو کردم، کتابی با عنوان "طالبان" دیدم. 
به چندین کتابخانه دیگر رفتم و باز در پیدایش کتابی که حداقل نشانی و نامی از این مرز وبوم داشته باشد را نیافتم . باز به کتاب "طالبان" برخوردم.
با خود فکر کردم که این همه مردمان با سواد و اندیشمندی داریم که در آن سوی دنیا زندگی میکنند چرا ما یک کتاب در مورد کشورمان نداریم. 
چرا یک ترجمه از کتابهای معروف دنیا از سوی نویسندگان افغان نداریم؟