-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

امریکا: پاکستان ملاعمر را پنهان کرده بود.

پینگ پونگ دپلوماتیک پاکستان وامریکا
گریک میلر خبرنگار واشنگتن پست
سی جولای 2015
برگردان: رزاق مأمون


داستان ملاعمر بیانگر تقابل برنامه هاست.
لئون پنیتا رئیس پیشین سی آی ای در اوایل سال 2011 رئیس جمهور پاکستان را با یک رشته یافته های آزار دهنده اطلاعاتی رو به رو ساخت.
سازمان جاسوسی اطلاع داده بود که یکی از افراد تحت پیگرد درسطح بین المللی پس از حوادث یازده سپتامبر، دریک بیمارستان واقع درجنوب پاکستان تحت مداوا قرار داشت.
بنا به حواله اسناد فشردۀ دپلوماتیک، رئیس سازمان جاسوسی، از طریق شفاخانه آغا خان در کراچی، حتی مواردی را شناسایی کرده بود که برخی ازین اطلاعات اولیه دراختیار ادارۀ مبارزه با تروریزم پاکستان قرار داده شد.
اکنون مقامات اطلاعاتی امریکا فکر می کنند که ملاعمر احتمالاً دو سال پس ازآن، جان خود را از دست داده و مقامات افغان نیز درین هفته اظهار داشتند که یافته های قبلی اطلاعاتی آن ها نشان میدهد که ملاعمر به خاطریک بیماری جدی در شفاخانه کراچی تحت درمان قرار گرفته بود.
افشای دیرهنگام مرگ ملاعمر درین هفته به افسانۀ شبح آسای آن چهره یی در حال گریز پیش از پیش دامن زده است و به نظر میرسد که یکی از عوامل تحت پیگرد پس از 9/11 سپتامبر مدت زیادی زنده نبوده است.
اما پیدا شدن جزئیات اصلی مرگ ملاعمر ممکن است تا حدی به توضیح این  مسأله کمک کند که کدام یک ازقابلیت های وی عامل بقای نامریی و نفوذ وی در ایجاد رقابت ها و اهداف پنهان اداره های ضد تروریستی امریکا و پاکستان مؤثر بوده است.
مقامات قبلی و کنونی امریکا می گویند که با وجود اِشراف مرحله به مرحلۀ اطلاعاتی درمورد محل اختفای ملاعمر، هیچ گاه یک پوشش هم آهنگ کاری جهت یافتن او و پیگرد از راه دور و نزدیک درمقیاس آن چه درمورد بن لادن انجام شد؛ به وجود نیامد. 
درعین زمان، به نظر میرسد که  رهبر واحدالعین ( یک چشم) طالبان به یاری پاکستان، فرصت آن را یافته بود که درشهر بندری کراچی به مدت طولانی تحت حفاظت قرارگیرد.
میلت بیردون یک عامل اپراتیفی پیشین سی، آی، ای درپاکستان وافغانستان میگوید که پنهان نگهداشتن مرگ ملاعمر برای مدت طولانی به ویژه علی رغم حضور سازمان های جاسوسی دارای قابلیت ونظارت امریکا« چیزی فراتر ازیک معماست.»
بیردون میگوید؛ اما این که مجموعه های اطلاعاتی، درین گوشه جهان این چنین دستخوش مشکلات اند؛ یک قضیه یی دیگر است.  به گفته او« حقیقت لایه بندی شده؛ و چندین نوع برنامه ها درکار است و فهمیده نمی شود که ما واقعاً کدامیک را درک میکنیم.»
سازمان های اطلاعاتی امریکا تا کنون ادعا های مقامات افغان را که مرگ ملاعمر درشفاخانه یی درکراچی اتفاق افتاده، تایید نکرده اند اما به این موضوع اشاره می کنند که سرویس اطلاعات داخلی پاکستان، زمانی که درنقش مجری برنامه های سی، آی، ای، جنگ ابزار ها و پول امریکا را دراختیار اسلامیست هایی که با قوای شوروی درافغانستان می رزمیدند؛ قرار میداد؛  با پیش زمینه طالبان از سال 1980  پیوند دارد.
یک مقام پاکستانی ادعا ها در مورد مرگ ملاعمر در پاکستان ویا این که حکومت آن کشور از حضور ملاعمر در پاکستان با خبر بود؛ را به عنوان یک «حدس وقیاس بی اساس» توصیف کرد.
سید ندیم «هوتیانا» که از سوی سفارت پاکستان درواشنگتن سخن میگفت، اظهار داشت:« موارد یاد شده در مورد محل مرگ او (ملاعمر) اثبات نشده است.»
هوتیانا اشاره کرد که در بیانیۀ منتشره از سوی طالبان در تایید مرگ ملاعمر به روز پنجشنبه، «مطلقاً ذکر شده است که وی هیچ گاه افغانستان را ترک نکرده بود.»
مقامات امریکایی انتشار خبر دیرهنگام مرگ ملاعمر را با توجه به عواملی نظیر چهرۀ شدیداً پنهان و موجودیت یگانه نگاره از او، نسبت میدهند.  
گفته می شود علاوه بر چندین بیماری، یک گرده (کلیه) او ازاثر مرض مننژیت از کار افتاده بود. به گفته مقامات امریکایی، تحلیل های اطلاعاتی در مورد مرگ ملاعمر درسال ها پیش مظنون شده بودند اما درین اواخر اطلاعات جدید نشان دهنده تایید مرگ وی بود.
سی آی ای با ارائه مدارک دپلوماتیک به واشنگتن پست، مرگ ملاعمر را که گویا حاصل معامله بین لئون پنیتا و آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان بوده باشد؛ رد کرده است.
مقامات پیشین امریکا وپاکستان میگویند که افشاگری های لئون پنیتا به این هدف طراحی شده بود تا پاکستان را نه تنها به گرفتاری ملاعمر ترغیب کند؛ بلکه اطلاعاتی را تایید کند که سی آی ای احتمال میداد که ملاعمر درجایی درپاکستان مخفی است.
درتماس های دیگر، مقامات امریکایی با وضاحت مطرح کردند که آن ها باور دارند که ملاعمر و دیگر رهبران طالب از حمایت پاکستان برخوردار اند.
نظر به مدارک جداگانه دپلوماتیک، جوبایدن معاونت ریاست جمهوری امریکا دردیدار با یوسف رضا گیلانی هشدار داده بود که روابط میان افغانستان و پاکستان هیچ گاه بهبود نخواهد یافت مگر این که به سوال های مشکل از جمله « درباره ملاعمر با ما چه میکنی؟» پاسخ بدهد.
براساس سومین مدرک دپلوماتیک، جنرال دوگلاس لوت درسال 2010 هنگام دیدار کوتاه با مقامات پاکستانی درکاخ سفید اظهارداشت: « با وجود تلاش های پاکستان علیه تروریزم، برخی از رهبران تروریستی وابسته به شورای کویته به شمول ملاعمر بین کویته و کراچی به سر میبرند.
به گفته مقامات قبلی وکنونی امریکا، آنها میدانند که سی، آی، ای با آن که می فهمید  ملاعمر شاید برای درمان بیماری درحال وخامت خویش درشفاخانه کراچی به سرمیبرد،
هیچ عملیاتی را به هدف بازداشت وی انجام نداد. سازمان سی، آی، ای درآن زمان اولویت های مهم تری داشت که از آن جمله جستجوی پنهانگاه بن لادن درهیبت آباد پاکستان بود که چهار ماه پس ازآن محل اختفای بن لادن از سوی گروه عملیاتی امریکا درمحاصره قرار گرفت.
فعالیت دستگاه های بی سرنشین هوایی امریکا درپاکستان باعث ایجاد شکاف بین دو طرف شده بود و دو هفته پس ازدیدار زرداری و پنیتا، یک عامل سی آی ای درقضیه کشتن دو پاکستان در نتیجه یک درگیری خیابانی درلاهور گرفتار شد. حتی قبل ازین رویداد ها نیز، قدرت عملیاتی امریکا در برابر طالبان درمقایسه با القاعده کمتر بود. 
رابرت گرینر رئیس پیشین اداره سیا درپاکستان و رئیس مرکز ضد تروریزم می گوید:
« ما به شدت بر القاعده تمرکز کرده بودیم و درموارد اندک، اطلاعات دست داشته در مورد پنهانگاه های اعضای ارشد طالبان درنظر ما همیشه به طور نیمه اعتبار داشت و سازمان استخبارات پاکستان نیز درین زمینه به طورمحدود همکاری میکرد.
گرینرمیگوید: « شما به سرعت می توانستید روی پرده را ببینید. ای، اس، ای زمانی که با ما شبکه های القاعده را دنبال میکرد؛ بسیار موثر عمل میکرد؛ وهرگاه که رد پای اعضای ارشد طالبان را کشف میکردیم؛ پاکستان درپیگرد آن ها ناکام بود.
همچنان پاکستان درخواست ها برای ارسال طیارات بی سرنشین امریکایی به شهر کویته را که رهبران طالبان پس از فرار از افغانستان درسال 2001 درآن جا مرکز گرفته بودند را رد می کرد.
دستگیری یک عضو ارشد طالبان درسال 2010  فقط یک تصادف بود. مقامات امریکایی میگویند پاکستان نمی دانست که ملاغنی برادر در پایگاهش در کراچی حضور داشت. وی درسال 2013 از زندان رها شد.  
یک مقام سابق پاکستانی می گوید؛ جهت پرهیز از واکنش طالبان دربرابر مرگ ملاعمر و اخلال درمذاکرات صلح بین اسلام آباد وکابل، خبرمرگ وی سری نگهداشته شده بود.
این مقام سابق میگوید که حتی فریبکاری هایی درسطح داخل نیز وجود داشت. ای، اس، ای به رهبران پاکستان درماه مارچ سال جاری اطلاع داده بود که «ملاعمر به شدت بیمار است وحالتش وخیم تر شده میرود.»