-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۴, یکشنبه

صادق «مدبر» هنوز «شاگرد وفادار» کرزی است.

گزارش غیر رسمی؛  پیوست به خبر نشر شده در بارۀ « تیم حامد کرزی فلج شد.»برخی ها انتظار دارند که در مورد شخصیت هایی که دوست دارند، به قول مسعود «بهنود» «مسایل مهربان» سیاسی را بشنوند یا بخوانند. اما متأسفانه وقایع اتفاقیه در حول وحوش ما بسیار تلخ و آرزو برانداز اند.
 شخصیت هایی که به حرم سرای سیاسی حامد کرزی حضور داشتند، شماری از اقوام، اقارب و کسانی را که به عنوان همکاران به درد بخور حساب می کردند؛ وارد دستگاه حکومت کرده بودند. در بند این نبودند که بودجه ملی و ظرفیت تشکیلاتی، آیا چنین سنگینی را برمیتابد یا خیر. 
یک منبع حکومتی به گزارشنامه افغانستان چنین نگاشته است:
صادق مدبر مجموعه یی از بچه ها را در زمانی که آقای مدبر به کُد های مخصوص برداشت پول، فراخبال دسترسی داشت، به هرعنوانی دور خود جمع آورده بود. ( من احترامی به برخی از آن جوانان دارم، نام شان را حذف میکنم... مامون)
سوال اینجاست که آقای مدبر وسپین زاده که گویا از کرزی بریده بودند یا به فرض محال، بریده اند؛ به کجا رفته اند؟
آقای مدبر جایی برای رفتن ندارد.
 ایشان در زمانی که ریاست اداره امور را بر عهده داشت، به دستور کرزی با بهره گیری از مبالغ هنگفت دولت، برای مقابله با استاد خلیلی ومحقق، حزب درباری «انسجام ملی» را در هوتل شهرزاد مقابل وزارت تحصیلات عالی اعلان کرد و خواهان معاونیت دوم درتیم های پیشتاز بود. آقای کرزی، استاد سیاف را وعده کرده بود که من برایت معاون دوم در نظر گرفته ام. چون زمان چندانی سپری نشده و حافظه ها کار می کند، استاد سیاف به گونه یی سوال انگیز، تا مدتی برای خود معاون دوم انتخاب نکرده بود.
کرزی از اول متوجه بود که تخت کاغذی زلمی رسول در جریان حوادث عجیب و دراماتیک انتخاباتی روی آب خواهد رفت و سعی داشت در تیم های مختلف هسته گذاری کند. به زودی متوجه شده بود که بخت سیاف ضعیف است و در معرفی معاون دوم به سیاف نیز، تأخیر کرد و سرانجام سیاف ناگزیر گشت که یک چهره گمنام از جمع ازبک ها را به حیث معاون دوم خود معرفی کند. شخصیتی را که کرزی برای معاونت دوم سیاف درپلان گرفته بود، دکترصادق «مدبر» بود.
برای اثبات صد درصدی قضیه فقط اشاره میدهیم که چند روز پیش، صادق مدبر پیام خاص کرزی را به سیاف رسانید. این موضوع نشان میدهد که صادق مدبر در حرام سرای سیاسی کرزی هنوز در کنار کریم خرم از مقام و مرتبت یک «سوگلی» برخورد دار است. 
صادق مدبر از مدار کرزی خارج نشده است.
 مدبرخیلی تلاش کرد که در تیم دکترعبدالله به مقام وزارت صحت عامه دست یابد؛ اما استاد محقق این تلاش وی را ناکام ساخت. ابراهیم سپین زاده یک فرد چندان مهم نیست واین سو و آن سو سرگردان است. فقط در روز عید سعید فطر به دیدار استاف سیاف رفته بود که هدفش را کسی نمیداند. والله اعلم.