-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۹, جمعه

دستار ملا عمر بر سر ملامنصور

نیوزویک


مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "مرگ اسرار آمیز رهبر طالبان ملا محمد عمر."

نویسنده مطلب خبرنگار مقیم پاکستان سمیع یوسفزی می نویسد، در روز های اخیر ماه مبارک رمضان سال جاری یک عضو خانواده و از دوستان نزدک ملا محمد عمر غیر مترقبه به او تلیفون کرد. او تازه خبر شده بود که ملا محمد عمر درگذشته است و تنها یک حلقه محدود و با اعتماد رهبری طالبان در این مورد معلومات داشتند.

سمیع یوسفزی می نویسد، یکی از افراد بسیار نزدیک ملا محمد عمر ملا عبدالجبار بود که ارتباط شورای کویته را با ملا محمد عمر حفظ می کرد و ملا عمر به جبار گفته بود که در صورت مرگش به ملا شیخ عبدالحکیم معلومات بدهد.

بعد از مرگ ملا محمد عمر جبار این خبر را به ملا حکیم و دو دوست نزدیک دیگر رهبر طالبان ملا محمد اختر منصور که رییس شورای کویته بود و همچنان ملا عبدالقیوم ذاکر رساند. نفر دیگری که این خبر را بدست آورد ملا عبدالسلام بود.

سمیع یوسفزی می نویسد، کسی که به وی تلیفون کرده بود شرح نمود که دوستان و اعضای خانواده ملا محمد عمر دستار ملا عمر را بر سر ملا منصور گذاشتند و عبدالسلام به وی گفت که اکنون تو امیر المومنین می باشی. شیخ حکیم هم به او تبریک گفت و از او خواست که راه ملا محمد عمر را تعقیب نماید.

به نوشته سمیع یوسفزی، در مجله نیوزویک نفری که تلیفون کرده بود به او گفت که ملا ذاکر می خواست بعد از تعین رهبر نو طالبان به زودی موضوع مرگ ملا محمد عمر افشا شود، ولی دیگران مخالفت کردند.