-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۴, یکشنبه

منتظر حمله انتحاری در ارگ باشید (محرمانه)

دالر سالاران تازه رسیده و مسلح در ارگ کابل

ورود افراد متفرقه از هر گروه و طایقه ای به ارگ ریاست جمهوری، زمینه را برای یک حمله انتحاری فراهم آورده است.
یک منبع ارتباطی از مخالفان مسلح گزارش داد که روی طرح ورود به ارگ ریاست جمهوری ماه ها است که کار می شود و به همین زودی عملی خواهد شد.

یک گزارش دیگر از کارمند برحال دارالانشای شورای وزیران حکومت حکایت دارد که صدها کارمند جدید به ارگ ریاست جمهوری اضافه شده اند که هیچگونه سابقه کاری در ارگ و یا ادارات دولتی را ندارند.
این افراد با وساطت رییس جمهور و معاونانش و رییس اجرایی و معاونانش به ارگ راه یافته اند که به احتمال قوی حمله انتحاری توسط چند تن از همین افراد اجرا خواهد شد.

یک گزارش دیگر می فزاید: با روي كار آمدن حكومت وحدت ملي، صدها كارمند تازه در ارگ استخدام شده است كه براي شمار زياد آنها نسبت به كارمندان قبلي معاش گزاف پرداخت مي شود. اما بیشترشان فاقد دفتر و کار معلوم می باشند.
این افراد درعین حال دارای کارت ورود به ارگ با امتیازات عالی هستند که بدون بازرسی (انتظار در صف های طولانی) وارد ارگ می شوند.

عالیجنابان از سوی جنرال دوستم، محقق، عبدالله، احمدضیا مسعود، سرور دانش، محمد خان و مشاوران و معاونان این افراد معرفی و استخدام شدند.

این افراد با نوش جان کردن صبحانه و نان چاشت و گشت زنی در ادارات مختلف ارگ و استفاده شخصی از اینترنت پر سرعت ارگ، بعد از چاشت و گاها هم چاشت به خانه برمی گردند.

علاوه بر کارمندان قبلی تعداد افراد جدید به 500 تن می رسد که اکثرا بدون دفتر و یا ماموریت خاص و یا کار مشخص فاقد مدرک تحصیلی حتی لیسانس هستند و جالب که با معاش دالری استخدام شدند و در مواردی هم مسلح هستند.

به تازگی اشرف غنی متوجه این حضور گسترده افراد شده و هیاتی را تعیین نموده تا در ارگ ریاست جمهوری کارکرد افراد و اشخاص را شناسایی و بررسی کنند.